Eesti
English

Paet: NATO-Vene suhted sõltuvad usalduse olemasolust ja kohustuste täitmisest

04.12.2009

NATO ja Venemaa välisministrite kohtumisel Brüsselis otsustasid ministrid, et NATO-Vene praktilise koostöö prioriteetsed valdkonnad on Afganistan, narkokaubanduse vastane võitlus, terrorismi vastu võitlemine, piraatlusevastane võitlus, raketikaitse ning relvastuskontroll ja massihävitusrelvade leviku tõkestamine. Välisministrid kiitsid heaks sellekohased dokumendid ja tegevuskava. Lisaks sellele otsustas NATO-Vene nõukogu koostada ühise ülevaate NATO ja Venemaa ees seisvatest 21. sajandi julgeolekualastest väljakutsetest.

Välisminister Paeti sõnul sõltuvad NATO-Vene suhted usalduse olemasolust ja võetud kohustuste täitmisest. „Vastastikuse usalduse suurendamisel on oluline roll läbipaistvusel nii otsuste tegemisel kui ka sõjaliste õppuste korraldamisel. Vastastikuseid valesti tõlgendamisi ja võimalikke pingeid aitab ära hoida NATO ja Venemaa suhete läbipaistvus,“ lisas ta.

Paet lausus, et NATO rõhutas Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning kutsus Venemaad võtma tagasi oma otsused Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tunnustamise kohta. Samuti kutsusid NATO välisministrid üles Genfi kõneluste osapooli konstruktiivsusele, et leida koostöös ÜRO, EL-i ja OSCE-ga konfliktile rahumeelne lahendus.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee