Eesti
English

Paet: Eesti mitmekesistab oma sõjalist ja suurendab oma tsiviilpanust Afganistanis

04.12.2009

NATO ja teiste rahvusvahelistes julgeoleku tagamise jõududes (ISAF) osalevate riikide välisministrid toetasid Brüsselis USA otsust tugevdada Afganistanis rahvusvahelisi jõude ning kinnitasid NATO keskendumist Afganistani julgeoleku olukorra parandamisele.

Välisminister Urmas Paeti sõnul avaldasid ISAF-i riikide välisministrid toetust USA presidendi Barack Obama uuele strateegiale Afganistanis, kus kõrvuti sõjalise panustamisega leiab võrdväärset tähelepanu tsiviilne panustamine ning koostöö Pakistaniga. „Eesti tervitab president Obama otsust suurendada oluliselt julgeolekujõude Afganistanis ning Ameerika Ühendriikide selget strateegiat edaspidiseks,“ kinnitas välisminister Paet.

Eesti mitmekesistab oma sõjalist panust Afganistanis erivõimete lisamise kaudu: Eesti kaitsevägi on oma kontingendi tugevdamiseks ja parema turvalisuse tagamiseks Afganistani saatnud tuletoetusmeeskonna, järgmise aasta jooksul plaanib kaitsevägi saata isevalmistatud lõhkekehade vastase võitluse meeskonna (IEDD) ning luureüksuse. Eesti jätkab panustamist arvuliselt senisel tasemel, mis ei ületa 170 kaitseväelast ning põhiosa neist jätkab julgeoleku tagamist Afganistani lõunaosas Helmandi provintsis.

Paeti sõnul kasvab sõjalise panuse suurenedes vajadus tsiviilpanuste järele. 2010. aastal suurendab Eesti oma tsiviilpanust: kaitseministeerium lähetab nõuniku NATO väljaõppe missiooni (NTM-A) koosseisu ning lisaks kahele politseiametnikule EL-i politseimissioonis (EUPOL) saadab Eesti 2010. aasta teises pooles ka kolmanda. Arengukoostöö projekte on kavas jätkata varem planeeritud mahus.

Välisministrid rõhutasid vajadust tõhustada sõjaliste ja tsiviiljõupingutuste koordineerimist ja pidasid vajalikuks ÜRO rolli suurendamist selles. Välisminister Paet toonitas, et sõjaline ja tsiviilkoostöö ja ressursside tõhus kasutamine on eluliselt oluline. Samuti rõhutasid välisministrid vajadust suurendada afgaanide endi vastutust ja omanikutunnet kõikides valdkondades. „Eesti ootab, et Afganistani uus valitsus võtab suurema vastutuse ning rakendab konkreetseid meetmeid, eriti oluline on korruptsioonivastane võitlus,“ lausus Paet.

Stabiilsuse suurendamisel Afganistani ühiskonnas ja riigi ülesehitamise tõhustamisel on oluline roll reintegratsiooni- ja leppimisprotsessil. „See protsess on võtmetähtsusega legitiimse ja afgaanide poolt tunnustatud valitsuse ja teiste riigistruktuuride tõhusaks toimimiseks. Selles vallas saab ISAF Afganistani toetada,“ rõhutas Paet.

ISAF-i riikide välisministrid kinnitasid, et nad jätkavad ka Pakistani sõjalist ja majanduslikku toetamist ning arenguabi andmist, et toetada riigi võitlust ekstrmismiga.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee