Eesti
English

Afganistani Helmandi provintsi kuberner saatis Eestile tänukirja Bosti keskhaigla toetamise eest

03.11.2009

Välisminister Urmas Paet kohtus täna Afganistani Helmandi provintsi kuberneri tervishoiunõuniku dr Hedayatullahi ja provintsi keskhaigla peaarsti dr Inayatullahiga. Afganistani Helmandi provintsi tervishoiutöötajad alustavad täna Eestis kahenädalast koolitust välisministeeriumi ja MTÜ Mondo ühiselt elluviidava Helmandi provintsi arstide täiendõppesüsteemi loomise raames.

Välisminister Urmas Paet kinnitas Eesti jätkuvat soovi aidata kaasa Helmandi provintsi tervishoiusektori ülesehitamisele. Välisminister märkis, et hetkel toetab välisministeerium kaht koostöös MTÜ Mondoga elluviidavat projekti, mis aitavad Helmandi provintsis käivitada täiskasvanute esmaabikoolitust ning luua arstidele täiendõppesüsteemi. „Tänaseni on Helmandi provintsi meditsiinitöötajatel pärast vastava õppeasutuse lõpetamist enesetäiendamise võimalused ülimalt piiratud. Keerulisest julgeolekuolukorrast ja kultuurilistest eripäradest tingituna on kogu Afganistanis jätkuvalt suur probleem meditsiinipersonali puudus, seda eriti naisarstide, õdede ja ämmaemandate osas,“ sõnas Paet. „Koolitusvisiit on esimene samm meie ettevõtmises, millega soovime osaleda vastava koolituskeskuse loomisel ning toetada õdede ja ämmaemandate koolitamist,” lisas ta.

Helmandi provintsi kuberneri tervishoiunõunik dr Hedayatullah ja provintsi keskhaigla peaarst dr Inayatullah edastasid välisminister Urmas Paetile Afganistani tervishoiuministri tänusõnad ning andsid üle Helmandi provintsi kuberneri tänukirja Eesti riigile Helmandi provintsi keskhaigla arendamise ja vajaliku meditsiinitehnikaga varustamise eest.

Image

Paeti sõnul on tänu Eesti ja Suurbritannia koostööle ravivõimalused Bosti keskhaiglas oluliselt paranenud. „Haigla tehniline võimekus on nüüdseks saanud vastavusse Afganistani tervishoiuministeeriumi standarditega ja see võimaldab haiglal järgmise sammuna asuda parandama ravi kvaliteeti ning muuta tööd efektiivsemaks,“ sõnas Paet. „Lisaks meditsiiniasutuste varustamisele on väga oluline keskenduda vajaliku personali leidmisele ja väljaõpetamisele,“ rõhutas ta.

Paet toonitas ka teise, afgaanide esmaabioskusi arendava projekti olulisust. „Väga tähtis on pöörata tähelepanu ka kohalike elanike suutlikkusele anda vajadusel esmaabi ning nõnda iseenda ja oma pere tervise eest hoolitseda,“ rõhutas välisminister.

Afganistani tervishoiutöötajad tõid näiteid viimastest positiivsetest arengutest Helmandi provintsi meditsiinivaldkonnas, milles on olnud oluline osa ka Eestil. Helmandi provintsi keskhaigla meditsiinitehniline varustatus on üks selle provintsi parimaid. Eesti on aidanud hankida keskhaiglale näiteks kuvööse, hapnikugeneraatori ja käivitanud portatiivse hapnikusüsteemi. Helmandi provintsis Lashkar Gah´s on alustatud kiirabiteenuste pakkumisega, samas kui mujal Afganistanis, välja arvatud Kabulis, ei ole seda üldse. Üle kogu provintsi pakub meditsiiniabi 52 kliinikut, millest 16 on avatud viimasel ajal.

Helmandi provintsis elab enam kui 1,4 miljonit inimest, tervishoiutöötajaid on seal veidi enam kui 1300. Neist arste on vähem kui 100, nende seas vaid neli naisarsti.

Alates 2008. aasta märtsist töötab Helmandi provintsis Lashkar Gah´ linnas Eesti meditsiiniekspert, kes viib ellu Eesti arengukoostöö tervishoiuprojekte Afganistanis kohapeal ning nõustab Ühendkuningriigi ülesehitusmeeskonna juhtkonda ja Helmandi provintsivalitsust tervishoiusüsteemi arendamisel.

Lisainfot Eesti panusest Afganistani ülesehitusse: http://www.vm.ee/est/kat_676/9531.html

Pressikonverentsi lindistust on võimalik kuulata: http://www.vm.ee/?q=et/node/6665


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee