Eesti
English

Eesti aitab Afganistani naistel alustada esmaabikoolitust

06.09.2009

Välisministeerium aitab koostöös MTÜ Mondoga käivitada täiskasvanute esmaabikoolituse Afganistani Helmandi provintsis.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti senine toetus Helmandi provintsi Bosti keskhaiglale oluliselt parandanud sealseid ravivõimalusi. Järgmise sammuna on tähtis pöörata tähelepanu kohalike elanike suutlikkusele iseenda ja oma pere tervise eest hoolitseda. „Mitmeid arenguriikides väga levinud tervisehädasid on võimalik leevendada või sootuks ära hoida meile nii elementaarsete harjumustega nagu kätepesu või haava puhastamine,“ ütles Paet. „Eelkõige naistele mõeldud esmaabialase koolitusvõrgustiku rajamine aitab tõsta elanikkonna tervishoiualast teadlikkust ning kaasata naisi ühtlasi rohkem ka ühiskondlikku ellu,“ lisas ta.

Esmaabikoolitus tervishoiuasutustes ja naiskoolituskeskustes loob võrgustiku, kus kohalikud naised omandatud teadmised teistele edasi annavad. Koolituse läbinutele jagatakse spetsiaalselt kodudesse mõeldud esmaabipakid ning puštukeelsed esmaabiõpikud. Helmandis töötava Eesti tervishoiueksperdi Anu Raisma abiga leitakse kohalike naisorganisatsioonide ja naisarstide hulgast projekti elluviijad, korraldatakse koolitajate koolitus ning käivitatakse kursused. Kuna hetkel on Eesti ekspert naisterahvas, lihtsustab see suhtlemist kohalike naisteühenduste ja naisarstidega.

Anu Raisma sõnul on Helmandi provintsi tervishoiuvaldkonna arendamisel veel palju teha, kuna laste ja naiste suremus on vaatamata esimestele edusammudele veel jätkuvalt traagiliselt kõrge. „Olukorras, kus arstiabi on raske saada, on teadlikkus esmaabist ja reaalsed oskused väga olulised. Samuti annab see võimaluse provintsi elanike tervise ja elutingimuste parendamiseks ning esmaabialaste teadmiste levikuks kogukondadesse, kus juurdepääs meditsiiniabile on peaaegu olematu,“ lisas Raisma.

Kaheaastase koolitusprojekti maksumus on 2 246 580 krooni. Afganistan kuulub Eesti arengukoostöö prioriteetsete partnerriikide hulka ning tervishoiuvaldkonna arendamine seal on meie tegevustes kesksel kohal. Alates 2008. aasta märtsist töötab Helmandi provintsis Lashkar Gah´ linnas Eesti meditsiiniekspert, kes viib ellu Eesti arengukoostöö tervishoiuprojekte Afganistanis kohapeal ning nõustab Ühendkuningriigi ülesehitusmeeskonna juhtkonda ja Helmandi provintsivalitsust tervishoiusüsteemi arendamisel.

Afganistan on üks maailma vaesemaid riike. Suur osa riigi elanikkonnast elab täielikus vaesuses, eriti naised ja lapsed. Ligi 70% inimestest on kirjaoskamatud ning 46%-l Afganistani lastest puudub juurdepääs haridusele.

Lisainfot Eesti panusest Afganistani ülesehitusse: http://www.vm.ee/est/kat_676/9531.html

Lisainfot projekti teostamisest MTÜ Mondo kodulehel: http://mondo.org.ee.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee