Eesti
English

Paet ja Rasmussen: NATO põhiülesanne on ka edaspidi kollektiivkaitse

08.10.2009

Välisminister Urmas Paet ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen toonitasid tänasel kohtumisel välisministeeriumis, et NATO tegevuse peamine põhimõte on ka edaspidi kollektiivkaitse. „Uue strateegilise kontseptsiooni selgroog peab jätkuvalt olema NATO artikkel 5 ja kollektiivkaitse põhimõte ning alliansi nähtavuse, usutavuse ja võimete selge väljendamine,“ ütles Paet kohtumisel. „Olulised on ka teised Washingtoni lepingu aluspõhimõtted nagu ühise kriisihaldamise põhimõte. NATO strateegiline kontseptsioon peab kajastama ka uusi riske, näiteks küberjulgeolekuga seonduvat,“ lisas ta.

Uus NATO strateegiline kontseptsioon on keskne teema ka 2010. aasta aprillis Tallinnas toimuval NATO välisministrite kohtumisel. „Uue strateegilise kontseptsiooni koostamisel peavad kõik alliansi liikmed tundma osalust nii protsessis kui ka tulemuses. Eesti, Läti ja Leedu on määranud ühise esindaja strateegilist kontseptsiooni ettevalmistavas rühmas, Läti endise suursaadiku USAs ja NATO juures Aivis Ronise,“ ütles Paet. 

Paet ja Rasmussen rääkisid ka olukorrast NATO ja sealhulgas Eesti olulisimal välismissioonil Afganistanis, NATO-Euroopa Liidu ning NATO-Vene suhetega seonduvast ja alliansi edasisest laienemisest. Paet toonitas, et Eesti toetab jätkuvalt NATO laienemist ja peab koostööd NATO liikmeks pürgivate riikidega väga oluliseks. 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 
Rasmussen tõi kohtumisel esile Eesti panuse Afganistani ühes raskeimas piirkonnas Helmandis, kus Eesti sõdurid tegutsevad koostöös Suurbritannia, USA ja Taani vägedega. „Probleemidega tuleb tegeleda nende juurte juures,“ rõhutas Paet.  „Afganistanis edu saavutamiseks soovib Eesti tööd jätkata ka tsiviilprojektidega. Afganistani ühiskonna areng ja võime oma riigi valitsemisega ise hakkama saada on rahvusvaheliste jõudude kohaloleku eesmärk,“ lisas Paet.  Paeti sõnul on Eesti valmis pikaajaliseks panustamiseks, kuni on saavutatud tingimused, mis võimaldavad afgaanidel iseseisvalt tagada oma riigis rahu ja julgeolek. 

Paet ja Rasmussen pidasid oluliseks ka Alliansi koostööd partneritega, sealhulgas koostööd Venemaaga. „Et saavutada vastastikusest huvist lähtuv NATO-Vene koostöö on oluline tingimus Venemaa-poolne aktiivne huvi ja panustamine,“ toonitas Paet.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085

pressitalitus@mfa.ee 

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee