Eesti
English

Eesti aitab Afganistani parlamendi tööd efektiivsemaks muuta

05.10.2009

Välisministeeriumi toel alustab Eesti Afganistani Islamivabariigi parlamendi töö arendamisele suunatud konsultatsioone. Afganistani parlamendi töö efektiivsuse ning legitiimsuse tõstmisele kaasa aitava konsultatsiooniprojekti viib läbi Riigikogu Kantselei.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Afganistani parlamendi juhid näidanud üles huvi Eesti e-riigi, ID-kaardi kasutamise ja hääletussüsteemide toimimise vastu. "Afganistani ülesehitamisel on üks väga oluline samm riigi institutsioonide tegevuse tugevdamine ning läbipaistvate valitsemistavade juurutamine,“ märkis välisminister Paet. „Infotehnoloogia oskuslik kasutamine parandab valitsemise tõhusust ja läbipaistvust. Afganistanil on Eesti kogemusest kindlasti väga palju õppida,” lisas Paet.

Riigikogu Kantselei projekti käigus tutvustatakse Afganistani parlamendisaadikutele ja ametnikele Eestis edukalt käivitunud e-riigi, e-valimiste ning Riigikogus kasutatava digitaalse stenografeerimissüsteemi tööpõhimõtteid ja eeliseid.

Afganistan kuulub Eesti arengukoostöö prioriteetsete partnerriikide hulka. Lisainfot Eesti panusest Afganistani ülesehitusse: http://www.vm.ee/?q=et/node/4520


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee