Eesti
English

Paet: Balti riigid ootavad NATO edasist laienemist

26.09.2009


Välisminister Urmas Paet toonitas kohtudes Ameerika Ühendriikide asevälisministri William Burnsiga, et NATO edasine laienemine ja koostöö NATO liikmeks pürgivate riikidega on jätkuvalt väga oluline. „Soovime, et NATO liikmetega samu väärtusi jagavate riikide ring laieneks ning Lääne-Balkani riikidel, Gruusial ja Ukrainal oleks selge siht NATOga liitumise suunal,“ rõhutas Paet.

 

New Yorgis Ameerika Ühendriikide asevälisministri William Burnsiga kohtunud Eesti, Läti ja Leedu välisminister käsitlesid ka piirkonna julgeolekuga seotud teemasid – energiajulgeoleku ja NATO strateegilise kontseptsiooni  ettevalmistamisega seonduvat. „NATO strateegiline kontseptsioon peab lähtuma Washingtoni lepingu aluspõhimõtetest - artikkel 5 on jätkuvalt selle keskmes,“ toonitas Paet. „NATO uus strateegiline kontseptsioon peab tagama selle rakendatavuse ja NATO toimimise nii oma territooriumil kui operatsioonidel väljaspool, näiteks meie ühisel missioonil Afganistanis,“ ütles Paet.

 

Paet lisas, et Eesti valmistub uut NATO strateegilise kontseptsiooni versiooni käsitlema aprillis Tallinnas toimuval NATO välisministrite kohtumisel.

 

Eesti, Läti ja Leedu välisministrid rääkisid USA asevälisministriga ka Euroopa energiajulgeoleku teemadel. Balti riikide välisministrid toonitasid, et Balti riikidele on olulisim samm lähiajal energiaühenduste mitmekesistamine ning liitumine tugevamalt ühtse Euroopa energiaturuga.

 

Paet kohtus New Yorgis ka Ameerika Juudi Komitee esindajatega. Välisminister kirjeldas Eesti juudi kogukonna olulist rolli Eesti ühiskonna majandus- ja kultuurielus. „Eesti Juudi kogukond on andnud olulise panuse Eesti riigi majanduse, teaduse ja kultuuri arengusse. Eestis kehtis juba enne Teist maailmasõda juudi kultuuriautonoomia,“ rääkis Paet. „Alates 2008. aasta detsembrist tegutseb Tallinnas Juudi kogukonna ruumes ka Eesti juutluse ajalugu kajastav muuseum,“ lisas Paet.

 

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654

521 3085

pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee