Eesti
English

Kaitseminister tänas Kosovost naasnud kaitseväelaseid

14.08.2009

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli autasustasid täna öösel Tallinna lennujaamas teenetemärkidega Kosovost naasnud luurerühma ESTRIF-5 kaitseväelaseid.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ütles kaitseväelastele, et välismissioonidel ei seisa nad vaid Eesti vabaduse ja turvalisuse eest. „Meie rahvale on teada see hind, mis tuleb maksta vabaduse kaotamise korral. Seetõttu oleme otsustanud koos oma liitlastega seista ka nende riikide ja rahvaste vabaduse ja turvalisuse eest, kes seda ise veel teha ei suuda,“ ütles kaitseminister.

„Täna võime kinnitada, et Kosovo on veelgi turvalisem ja rahulikum piirkond, kui siis, kui te sinna poole aasta eest missioonile lendasite. Seetõttu on võimalik, et me saame juba järgmisel aastal oma panust Kosovosse vähendama hakata,“ lisas Aaviksoo.
 
Kaitseminister andis kõikidele ESTRIF-5 kaitseväelastele üle Kaitseministeeriumi rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenute medalid, Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli autasustas kahte kaitseväelast kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga ning Kaitseliidu Peastaabi esindaja kolonelleitnant Raul Tõnnov täna luurerühma liikmeteid hinnaliste kingitustega.

Kaitseliidu baasil moodustatud luurerühm ESTRIF-5 tegutses Põhja-Kosovos Mitrovica lähistel asuva Taani pataljoni koosseisus alates selle aasta veebruarist. Poole-aastase missiooni jooksul oli rühm ülesandeks luurepatrullide ja läbiotsimiste teostamine ning erinevate objektide julgeoleku tagamine. ESTRIF-5 ülem on nooremleitnant Toomas Karting.

Kosovos jätkab teenistust Taani pataljoni koosseisus nooremleitnant Hare Undi juhitav luurerühm Estrif-6, kes suundus operatsioonipiirkonda 10. augustil. Eesti Kaitsevägi osaleb NATO juhitud rahutagamisoperatsioonil Kosovos ( Kosovo Force, KFOR) alates 1999. aasta novembrist.

Sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 näeb ette jätkuvat Eesti sõjaliste võimete ja üksuste panustamist NATO, Euroopa Liidu ja/või tahtekoalitsioonide juhtimisel läbiviidavatesse riigivälistesse operatsioonidesse. Välisoperatsioonidel osalemine aitab saavutada Eesti jaoks olulisi julgeolekupoliitilisi eesmärke ning on samas oluliseks arengumootoriks kaitseväe ja Kaitseliidu jaoks.


Lisainfo:
Peeter Kuimet
Kaitseministeeriumi pressiesindaja
Tel. 717 0116 / 56 56 41 88
peeter.kuimet@kmin.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee