Eesti
English

Paet arutas oma Balti- ja Põhjamaade kolleegidega Islandi liitumist Euroopa Liiduga ning Afganistani valimisi

22.08.2009

Välisminister Urmas Paet rõhutas Reykjavikis toimunud Põhjamaade ja Balti riikide (NB8 - Nordic-Baltic 8) välisministrite kohtumisel Islandi Euroopa Liiduga ühinemisest rääkides, et ELi laienemine Põhja-Euroopas on väga teretulnud. Paeti sõnul on Eesti valmis igakülgselt toetama peatsete liitumiskõneluste alustamist Islandiga ja seejärel Islandi liitumist ELiga. „Mul on hea meel, et Islandi eksperdid on juba tutvumas Eesti liitumiskogemusega ning loodame, et saame neile oma nõuga toeks olla kogu liitumisläbirääkimiste protsessi vältel,” ütles välisminister Paet.

Välisministrid peatusid kohtumisel ka 20. augustil Afganistanis toimunud valimistel. Välisminister Urmas Paeti sõnul on üleeile toimunud valimistel äärmiselt tähtis roll Afganistani edasise tuleviku kujundamisel. „Kohalike riigivõimude poolt läbiviidud presidendi ja kohalike provintsinõukogude valimised on selge märk sellest, et Afganistani rahval on kindel soov ning tahe jätkata oma riigi ülesehitamist,“ ütles Paet.

Põhjamaade ja Balti riikide välisministrid rääkisid kohtumisel ka Arktikaga seonduvatel teemadel. Välisminister Urmas Paet tõdes, et hoolimata kaugusest on Arktikaga seotud küsimused globaalse tähtsusega ja need mõjutavad ka meie regiooni riike. „Kuna Arktikaga on seotud tähtsad ülemaailmsed keskkonna ja julgeolekuküsimused, siis on oluline Euroopa Liidu rolli suurendamine Arktika küsimustes ning Euroopa Liidu vaatlejastaatuse saavutamine Arktika Nõukogus,“ märkis Paet.

Arktika Nõukogu on kõrgtasemeline valitsuste vaheline foorum, mille ülesandeks on arendada koostööd, koordineeritust ja interaktsiooni Arktika riikide vahel. Liikmesriikideks on Kanada, Taani (koos Fääri Saarte ja Gröönimaaga), Soome, Island, Norra, Venemaa, Rootsi ja USA. Neile lisanduvad veel ka vaatlejastaatusega riigid ja organisatsioonid.

Ministrid arutasid ka energiajulgeoleku küsimusi. Kohtumisel leiti ühiselt, et energiajulgeoleku suurendamiseks on vajalik täiendavate energiaühenduste rajamine Balti- ja Põhjamaade vahele ning ühise Põhja-Balti energiaturu loomine. „Oluline teetähis selle eesmärgi poole liikumisel oli Läänemere energiaühenduste kava (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan) väljatöötamine ja vastuvõtmine,“ ütles Paet. Samuti rõhutas välisminister Paet ühtse Põhja-Balti energiaturu loomiseks on vaja lisaks Eestit ja Soomet ühendavale Estlink1-le välja ehitada võimsam Estlink2.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee