Eesti
English

Paet: USA on Eestile oluline liitlane

13.08.2009

Välisminister Urmas Paet ja Ameerika Ühendriikide abivälisminister Euroopa ja Euraasia küsimustes Philip H. Gordon arutasid neljapäeval, 13. augustil kohtumisel Tallinnas Eesti ja USA koostööd, NATO tulevikuga seonduvat ja teisi rahvusvahelise elu küsimusi. Välisminister Paet rõhutas NATO asendamatut rolli liitlaste julgeoleku ja üleatlantilise tiheda koostöö tagamisel. "Kollektiivkaitse on NATO peamine funktsioon, mis peab olema nähtav ja tunnetatav nii alliansis kui ka väljaspool," ütles välisminister Paet.

Paet ja Gordon arutasid panustamist Afganistani stabiliseerimisse ja ülesehitusse, sealhulgas NATO ISAF operatsiooni raames. 20. augustil toimuvate presidendivalimiste turvamiseks saatis Eesti täiendava jalaväekompanii Estcoy-E Afganistani. See allub USA Merejalaväe 2. Brigaadile (2 MEB - 2d Marine Expeditionary Brigade) ning tegutseb Helmandi provintsi lõunaosas. Paet tõi esile Eesti ja USA väga head koostööd rahvusvahelistel operatsioonidel. „Varasemat edukat koostöökogemust arvesse võttes soovime kindlasti USA-ga sõjalist koostööd operatsioonidel jätkata, “ sõnas välisminister Paet. „Samuti on käimas ettevalmistused USA-Eesti ühise väljaõppemeeskonna (OMLT - Operational Mentor and Liaison Team) loomiseks,“ lisas Paet.

Välisminister Paet ja USA abivälisminister Gordon käsitlesid ka NATO uue strateegilise kontseptsiooni koostamist. Paeti sõnul on Eestile oluline artikkel 5 kui NATO põhiülesanne ja valmisolek selle täitmiseks. „NATOle on peamine liitlaste julgeoleku jagamatuse kinnitamine ning seda peab NATO strateegiline kontseptsioon tagama,“ lisas ta. Paeti sõnul on Eestil hea meel korraldada järgmise aasta aprillis Tallinnas NATO välisministrite kohtumine.

Kohtumisel käsitleti ka NATO edasist laienemist. Eesti välisminister toonitas NATO avatud uste poliitika jätkumise olulisust ja märkis tuge Gruusia ja Ukraina NATO-ga lõimumisele. Ameerika Ühendriikide abivälisministri Gordoni sõnul toetab USA jätkuvalt NATO laienemist.

Gordon ja Paet arutasid olukorda Gruusias. Välisminister Paet rõhutas Euroopa Liidu vaatlusmissiooni olulist panust julgeoleku tagamisse Gruusias. „Euroopa Liidu vaatlusmissioonil on pärast teiste rahvusvaheliste organisatsioonide missioonide lõppemist väga oluline roll Gruusia julgeoleku stabiliseerimisel,“ lausus Eesti välisminister. Paet ja Gordon sõnasid, et pikaajalise lahenduse aluseks saab olla vaid Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamine.

Rääkides Euroopa julgeolekuarhitektuurist, rõhutasid Eesti ja USA esindaja, et oluline on seniste lepingute raames võetud kohustuste täitmine ja edasiminek olemasolevate kriiside lahendamisel.

Arutati ka laiemalt toetust Ida-Euroopa üleminekuriikidele ning Euroopa Liidu idapartnerluse rolli selles.

Rääkides Ameerika Ühendriikide suhetest Euroopaga märkis Eesti välisminister, et ELi ja USA koostöö areng ja tugevad suhted on äärmiselt olulised. „Seda laias teemadespektris, näiteks nii idapartnerluse arendamiseks ja reformide toetamiseks Ukrainas, Moldovas, Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis ning Valgevenes kui võimaluste avardamiseks Lääne-Balkani riikidele,“ märkis Paet. „Samuti on vajalik tihendada Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd energiajulgeoleku alal,“ lisas ta. Paeti sõnul tuleb võimalikult ruttu asutada EL-USA energianõukogu.

Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelistest suhetest rääkides toonitas välisminister Paet, et need on olnud kogu aeg väga head. „USA on Eestile oluline partner. Meie koostöö toimub väga paljudes valdkondades, jagades samu väärtuseid,“ sõnas Paet. Kohtumine valmistas ka ette välisminister Urmas Paeti visiiti Ameerika Ühendriikidesse eeloleval sügisel.

Pressikonverentsi lindistust on võimalik kuulata: http://web-static.vm.ee/static/failid/393/2009-08-13-originaal.mp3VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee