Eesti
English

EL peab Afganistani stabiilsuse tagamisel oluliseks usaldusväärsete ja turvaliste valimiste korraldamist

19.06.2009

Neljapäeval, 18. juunil osales välisminister Urmas Paet Euroopa ülemkogu istungil, kus välisministrite kohtumisel olid kõne all arengud Afganistanis ja Pakistanis ning Euroopa julgeolekupoliitikaga seonduv.

Euroopa Liidu välisministrite hinnangul on äärmiselt oluline korraldada Afganistanis augustis usaldusväärsed ja turvalised presidendi- ja kohalike omavalitsuste valimised, mis oleks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ning mis ennekõike suurendaks afgaanide endi usaldust ja toetust oma institutsioonidele. Välisminister Urmas Paeti sõnul jätkab Euroopa Liit Afganistani toetamist nii politsei kui ka õigusriigi arendamisel, lähetades oma rahvusvahelise vaatlejate meeskonna ka valimisi jälgima. „Afganistani ülesehitusel on oluline nii rahvusvaheliste jõudude tihedam omavaheline koostöö kui ka parem koordineerimine Afganistani valitsusega,“ ütles Paet. „Tõhustada saab kindlasti Euroopa Liidu sisemist koordinatsiooni ning arendada ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööd,“ lisas Paet.

Rääkides Pakistanist hindasid Euroopa Liidu välisministrid 17. juunil toimunud ELi-Pakistani tippkohtumise kordaläinuks ja kinnitasid oma toetust Pakistani demokraatlike struktuuride väljaarendamisele ning kaubandus- ja majandussuhete arendamisele. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Pakistani efektiivne hõlmamine hetkel võtmetähtsusega. „Lahendamist vajab mässuliste vastase võitluse tulemusel tekkinud humanitaarkriis, mis saab edukas olla üksnes kohaliku elanikkonna toetusel,“ lausus Paet. Välisminister Paeti sõnul on Eesti otsustanud toetada humanitaarolukorra parandamist ühe miljoni krooniga.

Euroopa Liidu välisministrid arutasid seoses juuni lõpus Korful toimuva Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite mitteametliku kohtumisega ka Euroopa Liidu julgeolekupoliitikaga seonduvat.

Lähem info:
Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee