Eesti
English

Eesti määras Afganistani ja Pakistani eriesindaja

03.07.2009

Eesti välisministeerium määras täna, 3. juulil Eesti suursaadiku Afganistanis Harri Tiido Eesti eriesindajaks Afganistani ja Pakistani küsimustes.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on mitmed riigid nimetanud Afganistani ja Pakistani küsimuste eriesindaja ning moodustunud on eriesindajate rühm. “Eestile on Afganistan rahvusvahelise julgeoleku seisukohalt olulisim missioon, Pakistan on samal ajal üks oluline võtmetegur Afganistani küsimuste lahendamisel,” märkis välisminister Paet. „Seega on Eestile tähtis osaleda võimalikult aktiivselt eriesindajate rühma otsustusprotsessides, mis võimaldab Eestil teha tihedamat ja tulemuslikumat koostööd meie strateegiliste partneritega,“ toonitas Paet.

Valitsus kiitis heaks ka Eesti uue Afganistani kontseptsiooni, milles on täpsustatud Eesti Afganistani-poliitika põhimõtted ning tegevussuunad lähematel aastatel. Tutvustades Eesti uut Afganistani kontseptsiooni rõhutas välisminister Urmas Paet, et olulisim on see, et Afganistan saaks ise oma riigi julgeoleku tagamise, valitsemise ja majanduse arendamisega hakkama ega kujutaks endast strateegilist ohtu rahvusvahelisele julgeolekule. 

Välisminister Paeti sõnul ei piisa rahu ja stabiilsuse tagamiseks Afganistanis ainult sõjalistest vahenditest. Eesmärkide saavutamiseks tuleb rakendada ka tsiviilvahendeid ja anda arenguabi. ”Eesti on tsiviilkoostöö vallas seadnud esmatähtsaks tervishoiu, hariduse ja heade valitsemistavade juurutamise. Samuti kahekordistame oma ekspertide arvu Euroopa Liidu politsei väljaõppemissioonil alates käesoleva aasta suvest,” sõnas Paet. „Eesti eriesindaja määramine Afganistani ja Pakistani on järgmine samm Eesti tööst Afganistanis,“ lisas ta.

Kaitsekoostöö valdkonnas jätkab Eesti jalaväekompaniiga panustamist ISAF-isse ning käimas on ettevalmistused USA-Eesti ühise väljaõppemeeskonna (OMLT - Operational Mentor and Liaison Team) loomiseks. 20. augustil toimuvate Afganistani presidendivalimiste turvamiseks saadab Eesti ajutiselt Afganistani jalaväekompanii. Ka on Eesti on valimiste läbiviimist toetanud 500 000 krooniga ÜRO Arenguprogrammi (UNDP - United Nations Development Programme) kaudu. Paeti sõnul on Afganistani presidendivalimised olulise tähtsusega edasisteks arenguteks Afganistanis.

Eesti Afganistani uuendatud kontseptsiooni eesmärgid ja põhiseisukohad võtavad arvesse nii muutunud rahvusvahelist konteksti, olukorda Afganistanis kohapeal kui ka Afganistani-suunalisest riigisisesest tegevusest tulenevaid kogemusi ja õppetunde.

Eesti Afganistani kontseptsiooni avaliku kokkuvõttega on võimalik tutvuda: http://www.vm.ee/est/kat_48/10204.html

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654
521 6821

pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee