Eesti
English

Eesti liitus NATO/EAPC teineteisemõistmise memorandumiga rahvusvahelise abi saatmise hõlbustamiseks kriisipiirkondadesse

04.06.2009

Neljapäeval, 4. juunil allkirjastas Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik NATO ja Euroatlandi Partnerlusnõukogu (EAPC) teineteisemõistmise memorandumi rahvusvahelise abi saatmise hõlbustamiseks kriisipiirkonda. Eesti on 25. riik, mis liitus nimetatud memorandumiga.

Memorandumi eesmärk on hõlbustada rahvusvahelise abi andmist katastroofipiirkonnas. Dokument keskendub abimeeskondade ja vajaliku varustuse transpordile sihtriiki ning pärast missiooni lõppemist tagasi asukohamaale, hõlmates nii transpordi-, viisa- kui ka tolliküsimusi. Memorandumiga liitumine loob Eesti abimeeskondadele paremad eeldused võimalikku katastroofipiirkonda jõudmiseks. Dokument jõustub allakirjutamise hetkest alates.

NATO/EAPC poolt 2006. aastal heakskiidetud memorandum on avatud kõigile EAPC-i ning Rahupartnerlusprogrammi (PfP - Partnership for Peace) riikidele. Memorandumiga on seni liitunud teiste riikide hulgas Holland, Leedu, Norra, Poola, Saksamaa, Ühendkuningriik.


Lisa infot:

Vahur Soosaar
Pressiesindaja, Eesti Alaline Esindus NATO juures
+32473136556


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee