Eesti
English

Afganistanis vahetub Eesti tervishoiuekspert

18.02.2009

Veebruari lõpus vahetub Afganistanis Helmandi provintsis töötav Eesti arengukoostööd koordineeriv tervishoiuekspert. Helmandis aasta missioonil viibinud dr. Argo Partsi vahetab pooleks aastaks välja Anu Raisma.

Afganistani ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsis elavad inimesed vajavad igapäevaselt toimivat elukeskkonda, sealhulgas elementaarset tervishoiuteenust,” lausus Argo Parts. Eesti tervishoiueksperdi põhiliseks tööülesandeks on Helmandi provintsi meditsiiniasutuste võrgustiku, kiirabi ja muu tervishoiuvaldkonna ülesehitustöö koordineerimine.

MTÜ Mondo liige Anu Raisma omab pikaajalist töökogemust tervishoiu valdkonnas ning on osalenud Eesti Päästemeeskonna egiidi all missioonidel erinevates kriisipiirkondades Indoneesias ja Pakistanis. Raisma on päästemeeskonna liige alates 1999. aastast.

Alates 2008. aasta märtsist töötab Helmandi provintsis Lashkar Gah´ linnas Eesti tervishoiuekspert, kes viib ellu Eesti arengukoostööprojekte riigis kohapeal ning nõustab Ühendkuningriigi ülesehitusmeeskonna juhtkonda ja Helmandi provintsivalitsust tervishoiusüsteemi arendamisel.

Afganistan kuulub 2006. aastast Eesti arengukoostöö prioriteetsete partnerriikide hulka.

2007. aastal toetas Eesti Helmandi keskhaigla lasteosakonda 1,1 miljoni krooniga, mille eest muretseti portatiivsed hapnikugeneraatorid ning alakaalulistele ja enneaegsetele vastsündinutele sobivad soojendusvoodid. 2008. aasta alguses aitas Eesti hankida Bosti haigla elektrigeneraatorile diiselkütust, mis võimaldas talveperioodil valgustada ja kütta haiglaruume ning hoida töös meditsiiniaparatuuri. Möödunud aasta lõpul aitas Eesti Helmandi provintsi keskhaiglale 2,9 miljoni krooni eest soetada meditsiinilist varustust, mis võimaldab käivitada hapnikuvarustussüsteemi operatsiooniblokis ja intensiivravipalatites ning viib haigla varustuse vastavusse Afganistani tervishoiuministeeriumi poolt seatud nõuetega.

Afganistan on üks maailma vaesemaid riike ja sealsed inimarengunäitajad on ühed madalamad. Suur osa riigi elanikkonnast elab täielikus vaesuses, eriti lesestunud naised ja nende lapsed. Ligi 70% inimestest on kirjaoskamatud. 46%-l Afganistani lastest puudub juurdepääs haridusele. Praeguse arengutempo juures on Afganistanil probleeme pea kõigi ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamisega.


Lisainfo:
MTÜ Mondo juhatuse esimees Mati Raidma, 507 4112
http://mondo.org.ee/www/


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7628
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee