Eesti
English

NATO välisministrid kinnitasid tuge Ukrainale ja Gruusiale

05.03.2009

Tänasel NATO-Gruusia komisjoni ja NATO-Ukraina komisjoni istungil vahetasid välisministrid mõtteid NATO suhete üle Gruusia ja Ukrainaga.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Aastane riiklik programm (ANP - Annual National Plan) tõhus meede valmistamaks riiki ette liitumiseks alliansiga, luues tugeva põhja integratsioonile Euroatlandi struktuuridega. „Eesti on valmis Gruusiale ja Ukrainale andma nõu ja jagama oma kogemusi ANP protsessis,“ lisas Paet.

Alliansi välisministrid avaldasid toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja rõhutasid rahvusvahelise kohaloleku olulisust Kaukaasia piirkonnas. „Rahvusvaheliste vaatlejate missioonide pikendamine ning rahvusvaheliste vaatlejate ja humanitaarabi ligipääs okupeeritud territooriumidele on ülimalt oluline – me peame jätkama oma jõupingutusi sel alal,“ toonitas Paet.

NATO välisministrid kutsusid Venemaad üles täitma Gruusia konflikti lahendamiseks antud lubadusi. Paeti sõnul väljendasid NATO välisministrid muret seoses Venemaa otsusega tunnustada Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvust ning otsusega rajada sõjaväebaas Abhaasiasse.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee