Eesti
English

Paet: NATO välisministrid keskendusid olukorrale Afganistanis ja suhetele Venemaaga

05.03.2009

Neljapäeval, 5. märtsil osales välisminister Urmas Paet NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis. Välisministrid arutasid alliansi operatsioonidega seonduvaid küsimusi, keskendudes Afganistanile ja Kosovole, samuti käsitleti suhteid Venemaaga. Välisministrite kohtumise raames toimus ka NATO-Ukraina komisjoni ja NATO-Gruusia komisjoni istung.

NATO välisministrid rõhutasid vajadust pöörata sõjaliste teemade kõrval suuremat tähelepanu tsiviilküsimustele ning Afganistani ja Pakistani arengute seosele. Samas on oluline arendada afgaanide vastutust.

Välisminister Paeti sõnul peab NATO olema aktiivsem nii Afganistani võimuesindajate kui ka hõimu- ja usuliidrite kaasamisel otsuste tegemisse.

Oluline areng on sel aastal Afganistani presidendivalimiste toimumine. NATO välisministrid arutasid valimiste-eelset olukorda riigis ning kinnitasid ISAF-i ja rahvusvahelise kogukonna jätkuvat toetust valimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Välisminister Paeti sõnul tuleb NATO-l leida vajalikud väeüksused ja meetmed tagamaks valimiste turvalisus. „Samal ajal peavad afgaanid võtma poliitilise vastutuse valimiste korraldamisel,“ lisas Paet.

NATO välisministrid otsustasid taastada NATO-Vene nõukogu tegevuse. Välisminister Paeti sõnul tuleks Venemaale anda võimalus näidata konstruktiivset suhtumist, huvi NATO-Vene suhete arendamise vastu ning tahet vastastikku huvipakkuvate teemadega edasi liikuda. „NATO kasutab NATO-Vene nõukogu dialoogiks Venemaaga kõigis küsimustes. Nii neis, milles on ühised arusaamad, kui neis, kus ühiseid arusaamu pole,“ lisas Paet.

Välisminister Paeti sõnul on NATO-Vene koostöö oluline näiteks Afganistani, Iraani ja Lähis-Ida probleemidele lahenduse leidmisel ning massihävitusrelvade leviku piiramisel.

Samas rõhutasid välisministrid, et ei saa mööda vaadata NATO-Vene suhete halvenemise tegelikest põhjustest – Venemaa invasioon Gruusiasse, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia tunnustamine ning Venemaa jätkuv sõjaline kohalolek regioonis, mis on vastuolus mitme rahvusvahelise leppega. „Kuni Venemaa ei täida lepingutingimusi, millele ta on alla kirjutanud, ei saa me tõsiselt rääkida tõelisest NATO-Venemaa partnerlusest,“ sõnas Paet.

NATO välisministrid vahetasid mõtteid ka Strasbourg/Kehli tippkohtumiseks ette valmistatava deklaratsiooni üle alliansi julgeolekust (Declaration on Alliance Security). Välisminister Paeti sõnul vajab NATO poliitilist deklaratsiooni alliansi tuleviku kohta, mis arvestaks liitlaste solidaarsust, jagatud väärtusi ja meie julgeoleku jagamatust, samuti rõhutaks transatlantiliste suhete jätkuvat tähtsust. „Oluline on leida tasakaal meie kohustuste vahel, mis tulenevad ühelt poolt NATO põhialusest – kollektiivsest julgeolekust – ja teisalt praegustest ja võimalikest tulevastest operatsioonidest,“ toonitas Paet.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee