Eesti
English

Paet: Pakistanil on võtmeroll Afganistani olukorra parandamisel

09.03.2009

Välisminister Urmas Paet arutas NATO kõrgema tsiviilesindaja Fernando Gentiliniga 9. märtsil Kabulis toimunud kohtumisel julgeolekuolukorda Afganistanis ja NATO koostööd Euroopa Liidu ning ÜRO missiooniga Afganistanis.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on julgeolekuolukord Afganistanis jätkuvalt keeruline ning riigi olukorra parandamiseks on vajalik naaberriikide ja eelkõige Pakistani kaasamine. „Pakistani kaasamiseta ei ole võimalik olukorda Afganistanis stabiliseerida, sest nende kahe riigi arengud on otseses seoses ning Afganistani tulevik sõltub paljuski arengutest Pakistanis,” rõhutas välisminister Paet.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on NATO, Euroopa Liidu ja ÜRO täielik koostöö väga oluline Afganistani arenguks poliitiliselt ja majanduslikult stabiilseks riigiks. „Jätkuvalt tuleb leida võimalusi, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid saaksid üksteist vastastikku Afganistanis täiendada. On selge, et Afganistanis pole võimalik edu saavutada vaid sõjaliste vahenditega. Peamine on afganistani ühiskonna leppimine ja vaesuse kiire vähendamine,” lausus Paet. Paet lisas, et Afganistan on maailma viie vaeseima riigi hulgas ning see mõjutab otseselt riigi seesmiseid arenguid.

Gentilini sõnul tuleb pearõhk panna armee, politsei ja heade valitsemistavade arendamisele, et Afganistani keskvõim suudaks ise järjest enam olukorda riigis kontrollida. Paet ja Gentilini kõnelesid ka eelseisvatest Afganistani presidendivalimistest, mis määravad suuresti riigi sisepoliitilise olukorra. 

NATO kõrgema tsiviilesindaja tööülesannete hulka kuulub ka rahvusvaheliste ülesehitusmeeskondade tsiviiltegevuse koordineerimine. Gentilini andis ülevaate NATO rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude ja ÜRO missiooni Afganistanis (UNAMA) koostööst.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

637 7654
521 3085

pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee