Eesti
English

Eesti toetab presidendivalimiste läbiviimist Afganistanis

11.03.2009

Välisminister Urmas Paet kohtus kolmapäeval, 11. märtsil Kabulis Afganistani sõltumatu valimiskomisjoni juhi ja ÜRO arenguprogrammi ELECT projekti esindajatega ning andis teada Eesti otsusest toetada valimiste läbiviimist Afganistanis. Eesti toetab Afganistani 2009. aasta presidendi ja kohalike maakonnakeskuste juhtide valimisi 512 000 krooniga.

Välisminister Paeti sõnul on presidendivalimistel Afganistani tuleviku kujundamisel suur roll. „Kui valimised on ausad ja vabad, siis loob see eelduse kindla mandaadiga presidendi ja valitsuse ametisse saamiseks. See omakorda loob tugeva eelduse Afganistani ühiskonna kõigi mõõdukate jõudude leppimiseks, mis on hädavajalik püsiva rahu saavutamiseks,“ lisas ta.

Paeti sõnul on valijate registreerimine Afganistanis läinud üle ootuste hästi ning nüüd tuleb rahvusvaheliste jõudude abiga tagada ka valimiste ettevalmistuse ja nende läbiviimise turvalisus. „Pean oluliseks ka Euroopa Liidu täiemahulise valimisvaatlusmissiooni saatmist Afganistani,“ lisas ta.

Välisminister Urmas Paet kohtus kolmapäeval ka ÜRO eriesindajaga Afganistanis Kai Eidega, kellega olid samuti kõne all eelseisvad valimised Afganistanis. Paet toonitas ÜRO olulist rolli valimiste ettevalmistamisel.

Paet ja Eide kõnelesid ka rahvusvahelise abi koordineerimisest Afganistanis. Paet avaldas tunnustust Kai Eide tööle ÜRO eriesindajana Afganistanis ning toetust ÜRO abimissiooni tegevusele Afganistanis (UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan). „Peame väga positiivseks, et hoolimata julgeolekuolukorrast tulenevatest raskustest on UNAMA otsustanud laiendada kohalolekut Afganistanis,” märkis Paet. Välisminister rõhutas rahvusvahelise abi koordinatsiooni tähtsat rolli Afganistani ülesehituses. UNAMA kohalolek Helmandis, kus töötab Eesti tervishoiuekspert, hõlbustaks ka valitsusväliste organisatsioonide osalust provintsi ülesehitamisel.

Välisminister Paet külastas täna ka Afganistani rahvusarhiivi, mis kogub Afganistani ajaloos ja kultuuris olulisi dokumente ja käsikirju. Paeti sõnul on positiivne üllatus, et suur osa väärtuslikest dokumentidest on säilinud hoolimata viimasest 30 sõja-aastast. „Samas on vaja abi nende restaureerimisel ja edasisel säilitamisel. Ka Eesti on alustanud Afganistani rahvusarhiiviga koostööprojekti,“ lisas ta.

Välisminister Urmas Paet kohtus täna ka Euroopa Liidu eriesindaja Ettore Francesco Sequigi ja Euroopa Komisjoni esindaja Hansjörg Kretschmeriga, kellega oli kõne all Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamine Afganistanis ning koostöö tõhustamine ÜRO ja NATOga.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee