Eesti
English

Välisminister Paet kinnitas Afganistani kolleegile Eesti toe jätkumist Afganistani ülesehitusele

12.03.2009

Välisminister Urmas Paet kinnitas kohtumisel oma Afganistani kolleegi Rangeen Dadfar Spanta ja parlamendi esimehe Mohammad Yunus Qanoniga 12. märtsil Kabulis, et Eestil on plaanis jätkuvalt panustada Afganistani ülesehitusse ning julgeoleku tagamisse.

Afganistani välisministri Spantaga olid kõne all ka kahepoolsed suhted, eelseisvad valimised Afganistanis, majandus- ning julgeolekuolukord riigis.

Kuigi rahvusvahelisel kogukonnal on pikaajaline huvi ja kohustus Afganistani aidata, tuleb välisminister Urmas Paeti sõnul tähelepanu võitlusele narkootikumide leviku ja korruptsiooni vastu veel enne eelseisvaid presidendivalimisi suurendada. Paeti sõnul on narkootikumidevastases võitluses Afganistanis näha esimesi edusamme ning sel aastal võib narkotoodang väheneda võrreldes varasemaga veerandi võrra, kuid see on alles keerulise protsessi algus. „Narkokasvatusel on selge seos julgeolekuolukorraga ning intensiivistunud narkovastane tegevus paneb suurema pinge ka julgeolekuolukorra stabiliseerimisele,“ lisas ta.

Rääkides Eesti ja Afganistani koostööst ütles Paet, et Afganistan on Eestile arengukoostöö prioriteetne partner. „Eesti lähtub Afganistani-suunalises arengukoostöös ka Afganistani valitsuse eelistustest ning keskendub eelkõige tervishoiule, naiste ja laste olukorra parandamisele ning heade valitsemistavade edendamisele,“ lausus Paet.

Paet ja Spanta arutasid võimalusi Eesti ja Afganistani vaheliste poliitiliste ning majanduslike kontaktide arenguks. „Kindlasti annaks suhetele hoogu juurde Afganistani esindatus Põhja-Euroopas,” ütles välisminister. Paet esitas Spantale küllakutse Eestisse. Eesti välisminister tegi oma Afganistani kolleegile ettepaneku Afganistani välisministeeriumi noorte diplomaatide koolituseks järgmisel aastal Eesti Diplomaatide koolis.

Kohtumisel Afganistani parlamendi spiikri Mohammad Yunus Qanoniga olid jutuks eelseisvad valimised. Paeti sõnul tuleb lähem aasta Afganistani sisepoliitikas väga pingeline, sest augustis toimuvad presidendi- ja järgmisel aastal parlamendivalimised. „Oluline on, et valimised oleksid ausad. See loob aluse ka laiemateks kokkulepeteks Afganistanis, mis aitavad rahu taastada,“ lisas ta.

Mõju keerulisele Afganistani sisepoliitilisele olukorrale avaldab ka jätkuvalt keeruline majandusolukord. Paeti sõnul tuleb suurem osa Afganistani majanduskasvust välisriikide toetusest. „Afganistani erasektor areneb väga visalt ja peamised mured on siin ebastabiilsus ning puudulik seadusandlus ja kehv infrastruktuur. Samuti takistab erasektori arengut keeruline julgeolekuolukord, sealhulgas inimröövid,“ lisas ta. „Valitsus saaks suurendada ettevõtjate kindlust õigusriigi tugevdamise ja selge õigusliku keskkonnaga,“ ütles Paet.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee