Eesti
English

Afganistani president Hamid Karzai tunnustas Eestit panuse eest Afganistani ülesehitusse

31.03.2009

Afganistani president Hamid Karzai kohtus Haagis Eesti välisministri Urmas Paeti, Rootsi välisministri Carl Bildti, Soome välisministri Alexander Stubbi, Norra välisministri Jonas Gahr Støre ning Taani ja Islandi esindajatega.

President Karzai tänas Eestit, Rootsit, Soomet, Norrat, Taanit ning Islandit panuse eest Afganistani arengusse ja julgeolekuolukorra parandamisse. Karzai sõnul vajab Afganistan jätkuvalt toetust julgeolekuolukorra parandamiseks ning tuge politsei-, haridus- ja tervishoiusüsteemi arendamisel.

Karzai sõnul on väga oluline, et eelseisvad presidendivalimised Afganistanis toimuksid ausalt, demokraatlikult ja julgeolekuprobleemideta.

Välisminister Paeti sõnul jätkab Eesti panustamist Afganistani julgeolekusse ja ülesehitusse. "Oleme keskendunud Helmandi provintsi tervishoiusüsteemi ülesehitusse," lisas ta.

Paeti sõnul on positiivne, et järjest rohkemates Afganistani piirkondades ja valdkondades on liidriroll Afganistani võimude käes.

Karzai sõnul vajab Afganistan 400 000 oma politseinikku ja sõjaväelast, et julgeolekut tagada.

Paeti sõnul tuleb rahvusvahelisel üldsusel senisest enam panustada politsei väljaõppele, sealhulgas tuleb täielikult komplekteerida ELi politseimissioon. "Afganistani politseinikud teevad väga rasket tööd. Iga päev hukkub 4-6 Afganistani politseinikku. Seega väärivad nad tunnustust, aga vajavad ka reforme," lisas Paet.

President Karzai rõhutas ka edasiminekut hariduse andmisel tütarlastele. "Kui kaheksa aastat tagasi oli Afganistanis aastas 7000 tudengiks soovijat, kelle seas naisi polnud, siis nüüd soovib aastas kõrgharidust saada 85 000 noort," sõnas ta.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee