Eesti
English

Paet: Afganistan peab saama võimaluse rohkem oma arenguid juhtida

31.03.2009

Välisminister Urmas Paet rõhutas oma sõnavõtus 31. märtsil Afganistani-teemalisel konverentsil Haagis, et Afganistan ja rahvusvaheline üldsus peavad selgelt piiritlema eesmärgid, mida nii valitsuse kui ka provintside tasemel Afganistanis saavutada soovitakse. „Eestil on plaanis jätkuvalt panustada Afganistani ülesehitusse ning julgeoleku tagamisse ning otsime võimalusi sõjalise panuse suurendamiseks ning ülesehitustegevuse mitmekesistamiseks,” rõhutas välisminister Paet.

Välisminister tõi oma sõnavõtus Afganistani lähiaja olulisema sündmusena esile eelseisvad presidendivalimised. Paet rõhutas, et eelseisvate Afganistani presidendivalimiste märkimisväärsete probleemideta läbiviimine oleks tähtis samm Afganistani institutsioonide ülesehitamisel ning rahva usalduse suurendamisel keskvõimu suhtes. „Kui valimised on ausad ja vabad, siis loob see eelduse kindla mandaadiga presidendi ja valitsuse ametisse saamiseks,” sõnas ta. „Peame vajalikuks rahvusvahelise täiemahulise vaatlusmissiooni saatmist Afganistani presidendivalimistele. Ka Afganistani valitsusväliste organisatsioonide osalus valimiste jälgimisel tõstaks valimiste usalduslikkust,” lisas Paet.

Rääkides Afganistanile suunatud arenguabi efektiivsusest, rõhutas Eesti välisminister ÜRO eriesindaja Kai Eide ning ÜRO abimissiooni Afganistanis (UNAMA - United Nations Assistance Mission in Afghanistan) rolli suurt olulisust rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö koordineerimisel. „Afganistanis on väga palju doonoreid ning edukamate tulemuste nimel on vaja luua doonorite ja nende panuse kohta ülevaatlik andmebaas” lausus Paet.

Afganistani ülesehitamise seisukohalt on Eesti välisministri sõnul väga tähtis pöörata rohkem tähelepanu Afganistani majanduse arendamisele ning põllumajandusele. „On oluline, et afgaanide elu paraneks praktilistes aspektides, ning ka julgeolekuolukorra stabiliseerumise aluseks saab olla vaid sotsiaalne ning majanduslik areng,” lausus Urmas Paet. „Afgaanide tööjõudu ja toodangut tuleks riigi ülesehitamisel maksimaalselt kasutada. Samuti on protsessi väga tähtis kaasata ka Afganistani kohalikud ettevõtjad ning kuulata nende ettepanekuid,” lisas ta.

Julgeolekuolukord Afganistanis on välisminister Paeti sõnul jätkuvalt keeruline ning selle parandamiseks on vaja kaasata ka naaberriike, eelkõige Pakistani. „Afganistani olukorda ei ole Pakistani kaasamiseta võimalik stabiliseerida, sest arengud Afganistani tuleviku osas sõltuvad paljuski arengutest Pakistanis,” rõhutas välisminister Paet. „Rohkem tähelepanu tuleb suunata ka Afganistani-Pakistani piirialade julgeolekut puudutavale koostööle,” toonitas Paet.

Haagis toimuval Afganistani-teemalisel konverentsil osalesid ligi 90 riigi ja rahvusvahelise organisatsiooni esindajad. Teiste hulgas võtsid konverentsist osa Afganistani president Hamid Karzai, ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, Ameerika Ühendriikide riigisekretär Hillary Clinton ning ÜRO eriesindaja Afganistanis Kai Eide.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee