Eesti
English

Paet: NATO laienemine Balkanil suurendab kogu Euroopa turvalisust

04.04.2009

Reede, 3. aprilli õhtul osales välisminister Urmas Paet NATO 60. juubelitippkohtumise raames toimunud alliansi välisministrite kohtumisel Baden-Badenis. Välisministrid käsitlesid NATO rolli muutuvas julgeolekuolukorras ning arutasid olukorda Lääne-Balkanil.

NATO välisministrid rõhutasid, et NATO-l on ka edaspidi asendamatu roll liitlaste julgeoleku ja üleatlandilise tiheda koostöö tagamisel ning rahvusvaheliste suhete stabiilsuse kindlustamisel. "Eestile on esmatähtis NATO valmidus tagada liitlaste, sealjuures Eesti julgeolek veenva heidutuse ja kaitsega. Kollektiivkaitse on NATO peamine funktsioon, mis peab olema nähtav ja tunnetatav nii alliansis kui ka väljaspool," kinnitas välisminister Paet.

Välisministrid toonitasid Balkani piirkonna stabiilsuse suurt tähtsust kogu Euroopa julgeolekule ning NATO avatud uste poliitika jätkumist Kagu-Euroopas, mis annab olulise tõuke piirkonna riikide reformide läbiviimisel.  Välisminister Paeti sõnul on NATO lahtiste uste poliitika Lääne-Balkanil oluline stabiilsuse ja julgeoleku suurendaja. "Värskelt liitusid NATO-ga Albaania ja Horvaatia, ootamas on Makedoonia. Pigem varem kui hiljem tuleb NATO-l võimaldada ka Montenegro ning Bosnia ja Hertsegoviina järgmisi samme alliansi suunal," lisas Paet.

Välisminister toonitas, et NATO-sse pürgivatel Lääne-Balkani riikidel on tugev tahe euroatlandi integratsiooni panustada. Samas tuleb Paeti sõnul senisest enam kaasata ka Serbiat, kes on näidanud selget poliitilist tahet Euroopa integratsiooniks.

Minister Paet kinnitas, et NATO Kosovo-missioon peab tegevust jätkama. "Oluline on toetada Kososvo valitsuse püüdeid kaasata aktiivselt kohalikke serblasi Kosovo Julgeolekujõududesse (KSF), sest see on parim võimalus ühiskondlikuks lepituseks ja integratsiooniks selles noores riigis," sõnas ta. Paet lisas, et samas vajab Kosovo majandus ka rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide tuge.

Välisminister Urmas Paet kohtus ka Kanada välisministri Lawrence Cannoniga, kellega arutati koostööd ÜRO-s ning kahepoolseid suhteid.

NATO tippkohtumine jätkub täna Saksamaal Kehlis ja Prantsusmaal Strasbourg'is.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee