Eesti
English

Eesti toetab Afganistani relvajõudude ülesehitust

17.04.2007

Eesti ja Afganistani Kaitseministeerium allkirjastasid 17. aprillil kokkuleppe, mille kohaselt annetab Eesti Afganistani relvajõududele 4000 Kalašnikovi tüüpi automaatrelva ning 4,6 miljonit ühikut 7,62 x 39 mm laskemoona kogusummas 12 351 675,50 krooni.

Eesti poolt kirjutas lepingule alla Eesti Vabariigi esindaja Toomas Kahur, Afganistani poolt kirjutas lepingule alla kindralleitnant Baz Mohd Jawhari, kes on Hangete, Tehnoloogia ja Logistika abiminister Afganistani kaitseministeeriumis (Assistant Minister of National Defense For Acquisition, Technology&Logistics). Afganistan tänas Eestit relvaannetuse eest ja rõhutas selle olulisust Afganistani riigi jaoks.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo rõhutas lepingu tähtsust järgmiselt:” Afganistani julgeolekujõudude ülesehituse toetamine nii varustuse kui väljaõppega on elulise tähtsusega. Iseseisvalt opereerivad Afganistani julgeolekujõud, kes suudavad ise tagada julgeolekut omal maal on märk sellest, et meie töö on tehtud ja rahvusvahelised julgeolekuabijõud võivad lahkuda.”

Paljud NATO riigid on reageerinud positiivselt Afganistani kaitseministri Hr A. R. Wardak’i palvele aidata kaasa Afganistani armee varustamisele ning väljaõpetamisele. Erinevad NATO liikmesriigid on praeguseks annetanud Afganistani relvajõududele u. 50 000 käsi- tulirelva, 110 soomustatud sõidukit ning 12 kopterit ning vajalikku laskemoona. Paljud riigid on relvaabi alles teostamas.

Kalašnikovi tüüpi automaadid on annetatava varustuse hulgas seetõttu, et seoses 2003. aastal toimunud kaitsejõudude ümberrelvastamisega (Rootsi AK-4-dele) võeti kõik Kalašnikovi tüüpi automaadid relvastusest maha ja ladustati. Väeosadesse jääb väljaõppe eesmärgil väike kogus relvi. Lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud kaitsejõudude struktuurist ja arenguplaanist kuni aastani 2010 (KSAP 2010) puudub kaitseväe struktuuris nende relvade järgi vajadus. Relvade transport on korraldamisel ja toimub  lähiajal.

Lisaks mainitud relvaabile osaleb Afganistani ülesehitustöös 120 kaitseväelast, kelle ülesanne on tagada julgeolekut Lõuna-Afganistani Helmandi provintsis.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee