Eesti
English

Eesti julgeoleku garantii on kuulumine NATO-sse

09.02.2007

Vastavalt Turu-uuringuta AS poolt detsembris läbi viidud uuringus nähakse Eesti olulisemate julgeolekut tagavate tegevuste seas kõige sagedamini kuulumist NATO-sse. Kuulumist NATO-sse pooldab kokku 75% Eesti elanikkonnast vanuses 15-74. Viimastel aastatel on toetus NATO-le püsinud stabiilne. Võrreldes eelmise uuringulainega on enam hakatud väärtustama Balti riikide kaitsekoostööd. Uuringu andmetel on NATO liikmeks astumine mõjutanud positiivselt ka Eesti majanduse arengut ning inimõiguste järgimist.
Eesti sõjaväeliste üksuste tegevuse jätkamist rahvusvaheliste sõjaliste jõudude koosseisus maailma erinevates kriisipiirkondades toetab 50% elanikest. Ise oleks valmis mõnel rahvusvahelisel missioonil osalema 29% sõjaväeteenistuse läbinud vastajatest ehk 7% kogu elanikkonnast.

Eesti julgeoleku tagamise seisukohast peetakse kõige sagedamini Eesti liitlasriikideks Soomet (88%), Rootsit (83%), Saksamaad (68%) ning USA-d (67%). Vaenulike riikidena nähakse enim Venemaad (41%), Iraani (22%) ja  Põhja-Koread (20%).

Otsust tõsta ajateenijate igakuiselt saadavaid toetusi toetab valdav osa elanikkonnast (88%). Sealjuures on ligi pooled elanikest pidanud täiesti õigeks otsust suurendada toetusi seniselt 150 kroonilt keskmiselt 3000 kroonini kuus.

Valdav osa vastanutest toetab senise süsteemi säilimist, kus kutseline sõjavägi on kombineeritud ajateenistusega. Kaitseväeteenistuse läbimist peab noormeeste jaoks vajalikuks 86% vastanutest. Ajateenistusest kõrvale hoidmisse suhtutakse valdavalt negatiivselt, 63% kõigist vastajatest. Sõjaväekohustuse kehtestamist neidudele peab vajalikuks kokku 8% vastajatest.

Sõjalise vastupanu osutamist võimalikule kallalekippujale peab vajalikuks 78% elanikest, mis on ca 10% võrra kõrgem kui eelmiste viimase paari aasta uuringute tulemused. Seejuures peavad vastupanu osutamist pea võrdselt oluliseks nii eestlased kui mitte-eestlased.

Kaitseliidu peamise rollina tulevikus nähakse kõige sagedamini tegutsemist sisejulgeolekut tagava organisatsioonina (52% vastajatest).

Eelmise aasta detsembris läbi viidud avaliku arvamuse uuringu materjalid leiate kaitseministeeriumi kodulehelt INFO alajaotusest teema uuringud või alljärgnevalt aadressilt: http://www.mod.gov.ee/?op=body&id=416

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS vahemikus 30.11-20.12.2006

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee