Eesti
English

Balti riigid loovad ühise jalaväepataljoni

12.01.2007

12. jaanuaril Panevežyses kohtunud Balti riikide kaitseministrid otsustasid panustada NATO kiirreageerimisvägede NRF koosseisu 2010. aastal ühise jalaväepataljoniga.
“Kuigi see on tõsine pingutus, on Balti riikide ühine pataljon arvestatav sõjaline võime, mida NATO saab kasutada ja mis on uus tase Balti kaitsekoostöö jaoks,” selgitas kaitseminister Jürgen Ligi tehtud otsust.

Samuti leppisid Balti kaitseministrid kokku taotleda NATO õhuturbelahenduse jätkumist aastani 2018 ning leida võimalusi vähendada ühiselt Balti riikide õhuruumi turvamisse panustavate liitlasriikide kulusid. “Me peame võtma rohkem rahalist vastutust Balti riikide õhuruumi turvamisel,” ütles Ligi.

Kaitseministrid toonitasid vajadust jätkata koostööd ühiste relvastus- ja varustushangete alal ning kinnitasid Balti kaitsekolledži järgmiseks ülemaks, alates aastast 2008, Läti brigaadikindral Gundars Abolsi.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee