Eesti
English
Esinduse töötajad »

Esinduse töötajad

21.08.2013

Telefon: +32 2 707 9595
Fax: +32 2 707 9590
E-mail: delegationNATO@mfa.ee  Eesti alaline esindaja NATO juures, suursaadik Kyllike Sillaste-Elling 


Välispoliitika talitus

Siiri Königsberg                                        Esinduse asejuht
Kristina Meius                                             Nõunik
Tõnu Miller                                                  Nõunik
Mihkel Metsa                                              Teine sekretär
Kati Kiisverk                                               Teine sekretär (poliitika ja press)
tel +32 2 707 95 06, e-post: kati.kiisverk@mfa.ee
Taavi Laatsit                                                Julgeoleku ja IT spetsialist
Marina Gentile                                             Esinduse juhi abi

Indrek Visnapuu                                        Halduspetsialist


Kaitsetalitus

Martin Hurt                                                  Kaitsenõunik
Nele Loorents                                             Kaitsepoliitika ja -planeerimise nõunik
Ene Višnev                                                 Nõunik                                                  
Silva Aher                                                   Logistikanõunik
Marko Brügel                                              Ressursinõunik 
Oliver Tsarski                                            Ressursinõunik

Anna-Kristiina Einama                            Kaitsesektsiooni sekretär 


Sõjaline talitus 
Kommodoor Igor Schvede                           Sõjaline esindaja 
Kolonel Toomas Möls                                   Sõjalise esindaja asetäitja
Kolonelleitnant René Innos                         Sideohvitser
Kolonelleitnant Meelis Peterson                  Sõjaliste operatsioonide esindaja
Kolonelleitnant Fredi Karu                           Õhukaitse staabiohvitser
Kaptenleitnant Mati Terve                             Rahvusvaheline koostöö
Nooremveebel Veiko Valk  

Viive Puusepp                                                Sõjalise sektsiooni sekretär        

Kolonelleitnant Margot Künnapuu              (EL juures)    

Major Indrek Elling                                         (EL juures)                                                                  TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee