Eesti
English

Luik: täna peaks olema kõigile selge, et Eestit pole mõtet rünnata

30.10.2017

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee