Eesti
English

Mikser ja Luik kinnitasid NATO peasekretärile Eesti pühendumust julgeoleku tagamisel

06.09.2017

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee