Eesti
English

Välisministeerium toetab Eesti ja Afganistani koolide sidemete loomist

05.04.2010


Välisministeerium toetab Eesti ja Afganistani sõpruskoolide projekti, mis aitab tõsta kooliõpetajate ja õpilaste teadlikkust Afganistanist ning arengukoostööst.

Välisminister Urmas Paeti sõnul tuntakse paljudes riikides, sealhulgas Eestis Afganistani eelkõige stereotüüpsete teadete kaudu, mis piirduvad peamiselt sõjategevuse ja narkokaubanduse teemadega. „Sõpruskoolide projekt laiendab noorte teadmisi ja arusaamu Afganistani kultuurist ning igapäevaelust. Samuti annab sõpruskoolide toetamine noortele võimaluse ise vabatahtliku tegevuse kaudu oma Afganistani eakaaslasi abistada,“ sõnas Paet. „Koostöö Eesti ja Afganistani koolide vahel koosneb lisaks teineteise tundmaõppimisele ka erinevatest ühistest ettevõtmistest, mis parandavad hariduse kvaliteeti,“ lisas ta.

Jaan Tõnissoni Instituudi Afganistani sõpruskoolide projekt loob kontakte Eesti ja Afganistani koolide vahel ning tutvustab riigi igapäevaelu. Kümme Eesti kooli on juba leidnud endale sõpruskooli Afganistanis. Sõpruskoolide tegevused Afganistanis keskenduvad Põhja-Afganistani piirkonnale, täpsemalt Afganistani suuruselt neljandale linnale Mazār-e Sharīfile ning selle ümbrusele.

Sõpruskoolide projekti raames viiakse ellu Afganistani-teemalisi üritusi ja tegevusi Eesti koolides, koostatakse Afganistani- ja islamiteemalisi materjale, toimub Eesti koolide õpetajate reis Afganistani, valmib dokumentaalfilm ning abistatakse Afganistani sõpruskoole õppematerjalide koostamisel.

Hariduse olukord Afganistanis on keeruline, kuid võrreldes 2001. aastaga on see siiski paremaks muutunud. Kui aastal 2001 oli 80% kõigist koolimajadest hävitatud ning koolis käis vaid 38% kõigist Afganistani põhikooliealistest lastest, kelle seas oli tüdrukuid 3%, siis tänaseks õpib Afganistani koolides 5,8 miljonit last, kellest 35% on tüdrukud. Suurel osal koolidest puudub siiski koolihoone ning laste tunnid toimuvad lageda taeva all.

Kolmeaastase maailmaharidusprojekti „MDG Awareness among school children and teachers“ elluviimist toetab Euroopa Komisjon. Seda kaasrahastatakse välisministeeriumi eelarves arengukoostööks ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest 793 082 krooniga.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee