Eesti
English

Eesti saadab Haitile abitöötajate välilaagri jaoks varustust

23.01.2010

Nr 23-E

Eesti saadab Haitile ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo palvel humanitaaroperatsiooni infokeskuse jaoks varustust.

Välisminister Urmas Paeti sõnul lähetab Eesti rahvusvaheliste organisatsioonide abitegevuse toetuseks kaks 45-ruutmeetrilist telki koos põranda, mööbli ja valgustusega. „Eesti telgid on vajalikud abioperatsioonide läbiviijatele ajutiste elu- ja töötingimuste tagamiseks, et aidata sellega kaasa abi kiirele kannatanuteni jõudmisele. Mõlemasse telki mahub tööle 20 inimest,“ selgitas välisminister Paet. Telgid on päästeamet soetanud välisministeeriumi toel 2009. aastal Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse võimekuse tõstmise projekti raames.

Välisminister Paeti sõnul on kriitiliselt oluline, et abi jõuaks seda vajavate Haiti elanikeni võimalikult kiiresti. „Esimesel võimalusel, kui on hinnatud Haiti pikaajalised abivajadused, tuleb hakata tegema ka Haiti ülesehituse ja taastamise toetamise plaane,“ sõnas Paet. Välisminister rõhutas Euroopa Liidu liikmesriikide tiheda koostöö olulisust rahvusvahelistele humanitaarkriisidele reageerimisel.

Paeti märkis, et Haiti maavärina tagajärgede likvideerimiseks suunatav abi peaks hõlmama muu hulgas ka meetmeid avaliku korra turvamiseks ning humanitaarabile võimaldatavat ligipääsu ja selle jaotuse tagamist. „Esmaspäeval kogunevad Euroopa Liidu välisministrid arutavad võimaliku tsiviilmissiooni saatmisega seonduvaid küsimusi. Eesti toetab Euroopa Liidu võimaliku tsiviilmissiooni käivitamisega seonduvate ettevalmistuste alustamist,“ sõnas välisminister Paet.

Eesti panustab Haiti maavärina tagajärgede leevendamiseks kaks ja pool miljonit krooni (160 000 eurot) Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni (IFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) kaudu. Samuti lähetas Eesti Haitile rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust toetama ühe IT eksperdi ja kolmeliikmelise logistikameeskonna koos varustusega. Eesti Päästemeeskonna liige töötas Haitil ka Euroopa Liidu hindamismeeskonna koosseisus.

Euroopa Komisjon on lubanud Haiiti pikaajalist ülesehitust toetada 3,1 miljardi krooniga (200 miljoni euroga). Euroopa Komisjon on Haitile humanitaarabiks eraldanud 468 miljonit krooni (30 miljonit eurot) ning liikmesriigid kahepoolselt ligi 1,44 miljardit krooni (92 miljonit eurot). VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 6821
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee