Eesti
English

Paet: NATO soovib tugevdada panustamist Afganistanis ja piraatlusevastast võitlust Somaalia rannikul

03.12.2008

Kolmapäeval, 3. detsembril jätkus NATO välisministrite kohtumine Brüsselis. Välisministrid keskendusid NATO juhitava operatsiooniga Afganistanis seonduvatele küsimustele ning olukorrale Kosovos, samuti arutati piraatlusevastast võitlust Somaalia rannikul. Ministrite kohtumise raames sai esmakordselt kokku NATO-Gruusia komisjon välisministrite tasemel ning toimus NATO-Ukraina komisjon.

NATO välisministrid pidasid oluliseks NATO senisest tugevamat panustamist julgeolekuolukorra parandamisse Afganistanis. „Suurendada tuleb tuge Afganistani politsei ja sõjaväe väljaõppele, et Afganistan suudaks ise järjest enam ülesandeid enda kanda võtta,” sõnas välisminister Urmas Paet. Tema sõnul tuleb tugevdada panustamist ka Afganistani ülesehitusse. „Ainult sõjaliste vahenditega edu saavutada pole võimalik,” lisas Paet.

NATO välisministrid rõhutasid ka tsiviilohvrite vältimise olulisust ning koostöö tõhustamise vajadust Pakistani ja Kesk-Aasia riikidega olukorra stabiliseerimiseks Afganistanis.

Välisministrid kiitsid heaks NATO väljaõppemissiooni pikendamise Iraagis ning missiooni tegevuse Kosovos.

Kohtumisel käsitleti ka piraatlusevastast võitlust Somaalia rannikuvetes. Paeti sõnul jätkab NATO Maailma Toiduprogrammi humanitaarabilaevade turvamist ning julgeoleku suurendamist Somaalia vetes. Piirkonnas on tegevust alustamas ka Euroopa Liidu sõjaline missioon ning ka NATO on valmis seal tegevust jätkama julgeolekuolukorra parandamiseks.

NATO-Gruusia ja NATO-Ukraina komisjonis vahetasid välisministrid mõtteid NATO suhete üle Gruusia ja Ukrainaga ning otsustasid intensiivistada koostööd NATO-Ukraina ja NATO-Gruusia komisjoni raames aastase tegevusplaani alusel.

Välisminister Paet kinnitas Eesti toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. „Gruusia valitsus on mänginud konstruktiivset rolli rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutustes, et leida pikaajaline lahendus Venemaa-Gruusia konfliktile,” rõhutas Paet. Eesti välisministri sõnul on NATO-Gruusia komisjonil keskne roll Bukaresti eemärkide – NATO liikmelisus – saavutamisel. „Võtmeks selles protsessis on aga Gruusia jätkuv pühendumine demokraatlike reformide elluviimisel,” kinnitas Paet.

NATO välisministrid kinnitasid, et demokraatlik, stabiilne ja edukas Ukraina on peamine julgeolekutagatis Musta mere piirkonnas ning toetasid üksmeelselt Ukraina euroatlantilisi pürgimusi. Minister Paet toonitas, et ühinemine NATO-ga eeldab Ukrainalt reformide jätkuvat ja tõhusat rakendamist, poliitilist stabiilsust ja elanikkonna toetust. Samas kutsus Paet Ukrainat aktiivsemalt konsulteerima NATO-ga kõikidel tasanditel.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
52 13 085
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee