Eesti
English

Paet: NATO tihe koostöö Ukraina ja Gruusiaga jätkub

03.12.2008

Teisipäeval, 2. detsembril osales välisminister Urmas Paet NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis. Välisministrid arutasid edasist koostööd Ukraina ja Gruusiaga ning suhteid Venemaaga.

NATO välisministrid toonitasid vajadust viia ellu Bukaresti tippkohtumise otsused ning rõhutasid alliansi alustaladeks olevate väärtuste järgimise tähtsust. Välisminister Paeti sõnul peab ka tulevikus olema võimalus kõiki tingimusi täitvatel demokraatlikel riikidel NATO-ga liituda.

Paeti sõnul on Gruusia ja Ukraina täitnud NATO esitatud nõuded ja nad on näidanud kindlat tahet jätkata oma kohustuste täitmist riigi reformimisel. „Seega oleksid Gruusia ja Ukraina valmis liikmelisuse tegevuskavaga (MAP – Membership Action Plan) liituma, kuid seoses sellega, et algselt tehnilise vahendina loodud MAP on nüüdseks üle politiseeritud, siis tuleb jätkata teiste olemasolevate formaatidega Bukaresti tippkohtumise otsuste elluviimist,” ütles Paet. Välisministri sõnul tuleb NATO tihedat koostööd Ukraina ja Gruusiaga jätkata NATO-Ukraina ja NATO-Gruusia komisjoni raames.

NATO-Venemaa suhetest rääkides sõnas minister Paet, et Lõuna-Osseetia ja Abhaasia ühepoolne tunnustamine on vastuolus rahvusvaheliste normidega ja seda ei saa aktsepteerida. „NATO peab oluliseks rahvusvahelist õigust ja on väärtustel põhinev allianss,” rõhutas Urmas Paet. Paeti sõnul on jätkuv suhtlemine Venemaaga vajalik, kuid see saab lähtuda viimastel kuudel toimunud sündmustest, k.a. rünnakust Gruusiale.

NATO välisministrite kohtumine jätkub homme, mil on kavas arutada NATO juhitava operatsiooniga Afganistanis seonduvaid küsimusi ning olukorda Kosovos ja Lääne-Balkanil laiemalt. Kolmapäeval toimub ka NATO-Gruusia komisjon esimest korda välisministrite formaadis ja NATO-Ukraina komisjon, kus vahetatakse mõtteid NATO ning vastavalt Gruusia ja Ukraina suhete üle ning arutatakse nende riikide intensiivsemat kaasamist NATO Bukaresti tippkohtumise otsuste valguses ja arvestades Gruusia ja Ukraina euroatlantilisi pürgimusi.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee


TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee