Eesti
English

Vahetus Eesti sõjaline esindaja NATO ja Euroopa Liidu juures

01.02.2008

Alates jaanuarist teenib Eesti sõjalise esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures brigaadikindral Vello Loemaa.

Brigaadikindral Loemaa töötab Brüsselis Eesti Vabariigi alalises esinduses NATO juures sõjalise talituse NATO ja Euroopa Liidu juures direktori ametikohal. Eesti esinduse sõjalises talituses töötab praegu 8 ohvitseri, 1 allohvitser ja 4 ametnikku.

Loemaa on teeninud Kaitsejõudude Peastaabi osakonna ülemana, Õhuväe ülemana, Kaitsejõudude Peastaabi ülema kohusetäitjana, Kaitseväe juhataja kohusetäitjana ja kaitsejõudude operatiivülemana, aastatel 2005-2008 oli ta kaitseatašee Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Brigaadikindral Loemaa on teeninud partnerriigi sõjalise esindaja ametikohal varem aastatel 1998-2002.

Vello Loemaad on autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgi, kaitseväe teenetemärgi, Kaitseministeeriumi II klassi teeneteristi, Õhuväe teenetemärgi ja mälestusmedaliga “10 aastat taastatud kaitseväge”.

Brigaadikindral Loemaa vahetas sõjalise esindaja ametikohal välja kindralleitnant Johannes Kerdi, kes läks 31. jaanuaril reservi.

http://www.nato.int/cv/milrep/est/loemaa.htm


KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP
TEAVITUSTEENISTUS
Juhkentali 58, 15007 Tallinn
tel 717 1084, faks 717 1198
e-post: press@mil.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee