Eesti
English

Koostöös NATOga sünnib kaasaegne Ämari Lennubaas

05.10.2007

Alanud on Ämari Lennubaasi moderniseerimiseks vajalikud renoveerimistööd, mille maksumuseks on kokku ca 1 miljard krooni. Kaasajastamise tulemusena on Ämari võimeline liitlasõhujõududelt vastu võtma lennukeid alates hävitajatest kuni kaasaegseimate transpordilennukiteni.

Selle aasta esimesel poolaastal viidi Kaitseministeeriumis läbi rahvusvahelised hanked Ämari Lennubaasi renoveerimistööde projekteerijate leidmiseks. Lennubaasi hoolduskompleksi projekteerimishanke võitis Saksa ettevõte Rademacher+Partner Ingenieurberatung GmbH IRP maksumusega  8,7 miljonit krooni ning kütuserajatise projekteerimishanke Eesti ettevõte Sweco 5,2 miljoni krooniga.  Hoolduskompleksi ehitusmaksumuseks on arvestatud ca 80 ja kütuserajatise ehitusmaksumuseks ca 70 miljonit krooni.

Vastavalt sõlmitud lepingutele valmivad eelnimetatud objektide eelprojektid käesoleva aasta novembriks. Eelprojektid esitatakse NATO-le heakskiitmiseks.  Projekteerimine viiakse lõpule võimalike NATO-poolsete täpsustuste ja vastava heakskiitva otsuse järel. Hoolduskompleksi lõplik projekt valmib aprilliks 2008 ning kütuserajatise lõplik projekt augustiks 2008.

„Käesolev ligi miljardi kroonise mahuga ühisprojekt on oluline samm Eesti panuse suurendamiseks selles lisaväärtuses, mida oma liikmelisusega NATO-s pakkuda   soovime. NATO panustab Ämari Lennubaasi renoveerimisel õhuturbe võime teostamiseks vajalike  infrastruktuuriinvesteeringutega ning meie investeerime strateegiliste lennukite vastuvõtmise võime-alasesse infrastruktuuri. Eesti ja NATO panus on sisuliselt võrdne,” kommenteeris ettevõtmist kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Juulis läbis NATO-poolse autoriseerimise Ämari Lennubaasi liiklusala eelprojekt. Liiklusala lõplik projekt valmib käesoleva aasta novembriks ning seejärel alustab Kaitseministeerium Ämari lennuvälja liiklusala ehitushanke ettevalmistamist. Liiklusala projekteerimismaksumus  on 12,4 miljonit krooni ja ehituslepingu maksumuseks tuleb ca 900 miljonit krooni.  Hange viiakse läbi vastavalt NATO protseduuridele ning on avatud ka NATO liikmesriikide  asjasthuvitatud firmadele.  Hange kuulutatakse  välja 2008.aasta II kvartalis. Liiklusala projektide hulka kuuluvad pearaja, ruleerimisteede, valgustussüsteemi ja perroonide renoveerimine.

 

Taustainfo:

NATO infrastruktuuri-alaste projektide rahastamine toimub NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NATO Security Investment Program - NSIP) kaudu. Projekte rahastatakse NATO ühiskassast, kuhu Eesti teeb sissemakseid sarnaselt teiste liikmesriikidega. NATO poolt finantseeritavateks infrastruktuuriobjektideks on lennuväljad, infosüsteemid, torujuhtmed, kütusehoidlad, sadamad, sõjalised peakorterid, radarisüsteemid jms. Ämari Lennubaasi renoveerimine NATO osalusel on esimeseks suuremaks NATO investeeringuks Eestis. NATO vahenditega rahastatakse Ämari Lennubaasis liiklusala, hooldusala ja laokompleksi renoveerimist ja ehitamist,  Eestil tuleb oma kaitse-eelarvest rahastada Ämari Lennubaasi tugifunktsioonidega seotud tööde teostamist, ehitiste rajamist ja seadmetega varustamist. Eesti kohustuseks NSIP projektide puhul on nende teostamine NATO nõuete järgi.


Kaitseministeeriumi avalike suhete osakond
Tel. +372 7170078

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee