Eesti
English

Eesti andis Helmandi provintsi haiglale üle meditsiiniaparatuuri

25.07.2007

Eesti ajutine asjur Afganistanis Andres Kolk andis Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital üle meditsiiniaparatuuri. Seadmed on muretsetud välisministeeriumi ja Eesti Punase Risti ühise arenguabiprojekti raames.

Portatiivsed hapnikugeneraatorid ning alakaalulistele ja enneaegsetele vastsündinutele sobivad soojendusvoodid on mõeldud provintsikeskuses Lashkar Gah´s asuva haigla lasteosakonna patsientidele, et vähendada vastsündinute ja väikelaste suremust. Vastsündinute ja väikelaste suremus Afganistanis on väga kõrge, ulatudes kuni 20 protsendini. Helmandi provintsi keskhaigla peaarsti dr Enaytullah Ghafary sõnul sureb iga neljas Bost Hospitalis sündinu enne aastaseks saamist.

Abisaadetise vastu võtnud keskhaigla Lashkar Gah`s on ehitatud ja sisustatud 1965.a. USA valitsuse poolt ning enamus olemasolevast meditsiiniaparatuurist pärineb samuti sellest perioodist. Haiglas töötab 34 arsti ja lisaks haiglapatsientidele teenindatakse päevas ca 90 ambulatoorset patsienti. Kokku on provintsis vaid sadakond arsti.

Afganistani lõunaosas asuv Helmandi provints on territooriumilt veidi suurem kui Eesti ja seal elab 1,4 miljonit elanikku, kellest ligikaudu kolmandik on lapsed. Helmandis viibib ka enamus NATO rahvusvaheliste stabiliseerimisjõudude koosseisus olevatest Eesti sõjaväelastest, kes osutasid logistilist toetust abisaadetise kohaletoimetamisel.

Afganistan kuulub Eesti arenguabi prioriteetsete piirkondade hulka ja alates 2006.a. septembrist töötab Afganistanis Eesti tsiviilesindaja, kes korraldab seal arenguabiprojektide teostamist.

Rohkem informatsiooni Välisministeeriumi ja Eesti Punase Risti koostöös elluviidud arenguabiprojekti kohta: http://www.vm.ee/est/kat_42/8153.html

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS

6377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee