Eesti
English

Eestis korraldatakse NATO rahandusalane kohtumine

18.04.2007

16.-20. aprillini korraldatakse Tallinnas, Olümpia hotellis NATO rahandusalase komitee (NATO Training Group Financial Sub Group) seminar. Komitee tegeleb NATO mitmerahvuseliste rahaliste põhimõtete ja standardite väljatöötamisega. 
 
Arutlusele tulevad teemad, mis puudutavad operatsioonide riikidevahelise rahanduse korraldamise põhimõtteid, kui ka õppustel ja treeningutel NATO standardeid rahastamise korraldamisel. 
 
Samuti vahetatakse infot teemadel, mille osas mõned riigid omavad juba teatud kogemust, mida oleks kasulik edasi anda ka teistele riikidele. Näiteks võib tuua automatiseeritud tarkvarade kasutuselevõtmisega seotud küsimused, kus osad riigid on juurutamise lõppfaasis, teised alles alustavad. 
 
Konverentsi läbivaks jooneks on ühtsete põhimõtete välja töötamine, mille järel koondatakse need riikidevahelise rahanduse korraldamiseks mõeldud ühtsesse dokumenti koos vajalike täiendustega. 
 
Lisaks analüüsitakse NATO kompetentsikeskuste rahastamist puudutavaid küsimusi ja erinevate väljaõppe ning hindamisalaste dokumentide rahanduspeatükkide sisu. Seminarile on oodatud kuni 50 NATO liikmes- ja partnerriigi esindajaid.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee