Eesti
English

Luurerühm ESTRIF-1 alustab teenistust Kosovos

14.02.2007

Täna varahommikul lendas Kosovosse 26-meheline Eesti kaitseväe luurerühm ESTRIF-1, mis asub teenistusse Mitrovicas paikneva Taani pataljoni koosseisus. 
 
Teelesaatmisrivistusel ütles maaväe staabi ülem kolonelleitnant Indrek Sirel, et kaitseväe jaoks ei ole olemas vähemtähtsaid missioone, kaitseväelased täidavad ühtemoodi kõik Eesti riigi ja rahva poolt püstitatud ülesanded. “Ka missioon Kosovos on vajalik ja ka Kosovos võib olla ohtlik,” ütles kolonelleitnant Sirel. 
 
Kaitseväelasi teele saatma tulnud Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni ülem major Eero Rebo sõnul on tegemist esimese kuperjanovlaste välismissiooniga ning ta on uhke selle üle.  
 
ESTRIF-1 on koostatud peamiselt Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni kaitseväelaste baasil, üksuse ülemaks on nooremleitnant Lauri Kriisa. 
 
Operatsioonipiirkonnas on ESTRIF-1 ülesandeks luurepatrullide ja läbiotsimiste teostamine ning erinevate objektide julgeoleku tagamine.  
 
Enne rahutagamisoperatsioonile minekut läbis luurerühm väljaõppetsükli Paldiskis Rahuoperatsioonide Keskuses, lisaks harjutati 8.-27. jaanuarini Taanis sealsete instruktorite käe all.  
 
Väljaõppe käigus ühtlustati juhtimisprotseduure, harjutati koostööd teiste üksustega, treeniti tegutsemist tihedalt asustatud alal, õpiti tundma taanlaste relvastust, side- ja transpordivahendeid. 
 
Eesti kaitsevägi osaleb NATO juhitud rahutagamisoperatsioonil Kosovos (KFOR) alates 1999. aasta novembrist. 

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee