Eesti
English

Balti riikide prioriteet on ühtse jalaväepataljoni loomine

30.03.2007

Täna Pärnus lõppenud Balti riikide kaitsejõudude peastaapide ülemate kahepäevane kohtumine keskendus muude koostööprojektide kõrval NATO kiirreageerimisjõudude NRF tarvis loodavale ühisele mehhaniseeritud jalaväepataljonile. 
 
„Balti riigid panustavad loodavasse jalaväepataljoni võrdsetel alustel,“ ütles Eesti Kaitsejõudude Peastaabi ülem kolonel Neeme Väli. 
 
Ühine üksus hakkab kuuluma 2010. aastal valmiduse saavutava NRF-14 koosseisu. Loodav pataljon saab olema viie kuni 15-päevases valmisolekus ja seda saab rakendada igas olukorras, mida NATO vajalikuks peab, 15 tuhande kilomeetri raadiuses Brüsselist. 
 
Hetkel panustab Eesti NATO kiirreageerimisjõududesse NRF (NATO Response Force) sõjaväepolitseirühmaga. Sõjaväepolitseirühm on viiepäevases reageerimisvalmisolekus. 2006. aastal kuulus NRF koosseisu demineerimismeeskond ja mereväe miinijahtija Sulev. 
 
NATO kiirreageerimisjõud loodi 2003. aastal integreeritud mere-, maa- ja õhuväevõimekusi ühendava üksusena täitmaks Põhja-Atlandi Nõukogu ülesandeid. NATO kiirreageerimisjõud ühendavad eliitüksuseid, mida võib saata viie päeva jooksul maailma erinevatesse paikadesse täitma sõjalisi ülesandeid. NRF-i isikkoosseisu arv on ligi 25 000 kaitseväelast. 
 
Lisaks ühise jalaväepataljoni loomisele oli kohtumisel kõne all Balti ühine miinitõrjeeskaader BALTRON, Balti ühine õhuseiresüsteem BALTNET, Balti Kaitsekolledž BALTDEFCOL, Balti riikide õhuturve, Balti merevägede nooremstaabiohvitseride kursus ja maavägede doktriin. 
 
Eestit esindas kohtumisel 13. märtsil Kaitsejõudude Peastaabi ülema ametisse nimetatud kolonel Neeme Väli, Lätit kolonel Ainars Ozolins ja Leedut brigaadikindral Vitalijus Vaikšnoras. 
 
Peastaapide ülemate kohtumine Pärnus valmistas ette kaitseväe juhatajate kohtumise aprilliks. Balti Sõjaline Komitee, mis koosneb kaitseväe juhatajatest, kinnitab peastaapide ülemate ettevalmistatud koostööprojektide arenguplaanid ja ettepanekud.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee