Eesti
English

Vahetus Eesti kontingendi ülem Afganistanis

11.04.2007

11. aprillil andis kolonelleitnant Vahur Karus Afganistanis Kandahari lennuväljal Eesti kontingendi ülema kohustused üle kolonelleitnant Paul Vahale. 
 
Kolonelleitnant Karus rõhutas oma kõnes sõduritele ühtekuuluvustunde olulisust ning avaldas neile hea teenistuse eest tunnustust. 
 
“Te olete minu jaoks kangelased ning teiega koos olen ma valmis minema kuhu iganes,” ütles Afganistanis teenistust lõpetav kolonelleitnant Vahur Karus rivistusel. “Ma tean, et te olete senini oma kaaslaste eest hästi hoolitsenud ning loodan, et te teete seda ka siis, kui saatused meid mööda maailma laiali paiskavad.” 
 
Eesti kontingendi ülema kohustesse asunud kolonelleitnant Paul Vaha sõnul saavad teiste ülesannete kõrval tema prioriteetideks olema Eesti üksuste administratiivne juhtimine ja logistilise toetuse juhtimine.  
 
Lisaks peab kolonelleitnant Vaha tähtsaks Eesti üksuste otstarbekat kasutamist, operatiivolukorra jälgimist ja sellele omapoolse hinnangu andmist ning infovahetust kaitseväe juhtkonnaga. 
 
Kolonelleitnant Paul Vaha on teeninud kaitseväes alates 1993. aastast, ta lõpetas 1994. aastal ohvitseride kursuse. Aastatel 1994-1995 oli Paul Vaha Üksik Põhjakompanii miinpilduja rühma ülem. 1995. aastal liitus ta vastmoodustatud Eesti Rahuvalve Üksikkompaniiga ning oli esimese Eesti rahuvalveüksuse, Estpla-1 rühmaülem, mis teenis ÜRO jõudude koosseisus Horvaatias.  
 
Pärast missiooni määrati Vaha Balti Pataljoni tagalaülemaks. 1999-2001 teenis Vaha Balti Pataljoni tuletoetuskompanii ülemana.  
 
Aastal 2001 teenis Paul Vaha Suurtükiväegrupi staabiülemana ning ajavahemikus 2001-2005 Kaitsejõudude Peastaabi logistikaosakonna planeerimisjaoskonna ülemana. 2003-2004 täiendas Vaha end Balti Kaitsekolledžis ning pärast seda määrati ta 2005. aastast Kaitseväe Logistikakeskuse ülema ametikohale.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee