Eesti
English

Sõjaväepolitseirühm lõpetas Kosovos teenistuse

11.12.2006

10. detsembril jõudis Eestisse viimane Kosovos teeninud mitmeotstarbeline sõjaväepolitseirühm ESTPATROL.

“Tavapärase teenituse kõrval oli üks huvitavamaid ülesandeid mägedes patrullimine,” ütles mitmeotstarbelise sõjaväepolitseirühma ESTPATROL-14 ülem nooremleitnant Taavi Otsalainen. “Jäime teenistusega rahule.”

21-liikmeline mitmeotstarbeline sõjaväepolitseirühm ESTPATROL-14 teostas poole aasta jooksul ligi 200 jalgsi- ja motoriseeritud patrulli ning osales kuuel läbiotsimisoperatsioonil. Läbiotsimisoperatsioonide käigus võeti kahtlusalustelt ära käsitulirelvi ja laskemoona.

Priðtinas paiknenud mitmeotstarbeline sõjaväepolitseirühm ESTPATROL kuulus Kosovos paiknevate NATO jõudude KFOR rahvusvahelise eriüksuse (Multinational Specialized Unit) koosseisu. Esimene kaitseväe sõjaväepolitseinike rühm saadeti Kosovosse 1999. aasta novembris. Kokku on seitsme aasta jooksul Kosovos teeninud üle 300 kaitseväelase.

Uut sõjaväepolitseirühma Kosovosse enam ei saadeta. Sõjaväepolitseirühma asemele hakkab Eesti NATO jõududesse KFOR (Kosovo Force) alates 2007. aasta veebruarist panustama luurerühmaga. Samuti jätkavad teenistust KFORi peastaabis teenivad staabiohvitserid ja allohvitser. Eesti kaitseväelaste poolt täidetavate funktsioonide muutumine on tingitud Kosovos paiknevate NATO jõudude reformimise ja arvulise vähendamisega. Samuti suunab Eesti alates 2007. aasta algusest sõjaväepolitseirühma NATO kiirreageerimisjõudude NRF koosseisu.

Koos sõjaväepolitseirühmaga naasis sama tðarterlennuga Eestisse Euroopa Liidu juhitud operatsioonilt Bosnia ja Hertsegoviinast Kaitseliidu baasil moodustatud valverühm ESTGUARD-2.

Tallinna lennujaamas tervitas operatsioonidelt naasnud kaitseväelasi ja kaitseliitlasi Kaitseliidu ülem major Raivo Lumiste.  

Pühapäeva varahommikul lendas Euroopa Liidu juhitud operatsioonile Bosnia ja Hertsegoviinasse uus valverühm ESTGUARD-3. Kaitseliidu baasil moodustatud rühma ülesandeks on Tuzla lennubaasi valvamine ja kaitsmine ning patrullide läbiviimine. ESTGUARD-3 ülemaks on leitnant Kristjan Muld.

Eesti kaitsevägi on osalenud rahutagamisoperatsioonil Bosnias aastatel 2001-2002 luurekompanii ning staabiohvitseridega ja aastatel 2004-2005 staabiohvitseridega. Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil Althea osaleb Eesti kaitsevägi alates 2005. aasta detsembrist. Valverühm ESTGUARD kuulub Euroopa Liidu jõudude EUFOR rahvusvahelise kompanii (Multinational Security Company) koosseisu.

KAITSEJÕUDUDE PEASTAAP
TEAVITUSOSAKOND
Juhkentali 58, 15007 Tallinn
tel 717 1084, faks 717 1198
e-post: press@mil.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee