Eesti
English

Riigikogu toetas kuni 40 kaitseväelase osalemist NRF-is

18.10.2006

TALLINN, 18. oktoober, BNS - Riigikogu toetas kolmapäeval kuni 40
kaitseväelasest koosneva Eesti sõjaväepolitsei üksuse osalemist NATO
kiirreageerimisjõudude (NRF) koosseisus.

    Otsuse kohaselt lubab Eesti kasutada kaitseväe üksust vajaduse korral
tuleva aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

NRF-i panustatav üksus on kaitsejõudude peastaabile alluv
sõjaväepolitseiteenistuse rühm.

    Rühm hakkab kuuluma mitme riigi eriotstarbelise sõjaväepolitseiüksuse
koosseisu ning seda võidakse kasutada märulivastase üksusena avaliku korra
kaitseks kriisihaldamis- ja konfliktijärgsetel operatsioonidel. Rühma
põhiülesannete hulka hakkab vajadusel kuuluma ka VIP-ide kaitse ning hoonete
ja sõidukite läbiotsimine.

    Samuti on rühm võimeline teostama esmaseid menetlustoiminguid ning
eskortima, selekteerima ja valvama lühiajaliselt sõjavange. Üksus võib teha
ka julgestus-,

korrakaitse- ja liikluspatrulle, mehitada kontrollpunkte ning aidata
kohalikku tsiviilpolitseid.

    Sõjaväepolitseirühm on varustatud maasturite ja veoautodega, mis
tagavad üksuse mobiilsuse. Lisaks jalaväerelvastusele on üksusel
märulivastane varustus ja sõjaväepolitsei erivarustus.

    Pärast missiooni lõppu jääb üksus Eestis täitma siseriiklikke kaitseväe
distsipliini ja julgeolekuga seotud ülesandeid.

    Sõjaväepolitseirühma ettevalmistamiseks ja personalikuludeks on
kaitseministeeriumi valitsemisala eelarves ette nähtud 11,2 miljonit krooni.

    Praegu panustab Eesti NRF-i demineerimisgrupi ja miinijahtijaga. 1.
juulist on NRF-i koosseisus 15-liikmeline kaitseväe demineerimisgrupp ning
selle aasta augustist oktoobri lõpuni kuulub NATO miinitõrjegrupi koosseisu
Eesti mereväe miinijahtija Sulev. Missioonil on osalenud ka mereväe staabi-
ja toetuslaev Admiral Pitka.

    NATO kiirreageerimisjõud loodi 2003. aastal integreeritud mere-, maa-
ja õhuväevõimekusi ühendava üksusena, täitmaks Põhja-Atlandi Nõukogu
ülesandeid. NRF-i üksuseid võib saata viie päeva jooksul maailma eri
paikadesse täitma sõjalisi ülesandeid.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee