Eesti
English

Eesti jalaväerühm tegutseb Helmandi provintsi lõunaosas

09.08.2006

Eesti kaitseväe jalaväerühm ESTCOY-2 toetab Afganistani relvajõude ning politseid Lõuna-Afganistanis Helmandi provintsi lõunaosas Garmseri rajoonis.
 
Alates 27. juulist Garmseri asulas ning selle ümbruses tegutsenud 37-liikmeline jalaväerühm on viinud läbi mobiilseid patrulle eesmärgiga domineerida piirkonna üle, heidutada valitsusvastaseid rajoonikeskust ründamast ning häirida nende tegevust.
 
PASI soomukeid kasutav rühm on mõnel korral olnud ka lahingkontaktis Afganistani riigivõimu vastaste grupeeringutega. Samuti on valitsusvastased rünnanud piirkonnas tegutsevaid Afganistani julgeolekujõudude üksusi.
 
“Julgeolekuolukord Lõuna-Afganistanis on ettearvatult keeruline,” sõnas Eesti kontingendi ülema kohusetäitja Afganistanis major Toomas Möls. “Tegu on piirkonnaga, kus Taliban alguse sai ning turvalisuse saavutamine samal tasemel Afganistani põhjaosaga ei saa toimuda üleöö.”
 
Juuli keskpaigas teatati Talibani võitlejate sisenemisest Helmandi provintsipealinnast Lashkargahst 50 km lõunas asuvasse Garmserisse. Samal ajal liikus Eesti jalaväerühm Lashkagahsse ning nädal aega hiljem Garmserisse. Rühm on antud Lashkargah Provintsi Ülesehitusmeeskonna (PRT, Provincial Reconstruction Team) julgeolekut tagava kompanii alluvusse. 
 
Jalaväerühm saabus operatsioonipiirkonda Lõuna-Afganistanis mai lõpus. ESTCOY-2 ülem on leitnant Ain Tiidrus.
 
Suurbritannia kontingendi ülem Afganistanis brigaadikindral Ed Butler on rühmale avaldanud tunnustust Garmseris saavutatud sõjalise efekti eest.
 
31. juulil võtsid NATO juhitavad julgeolekutagamisjõud ISAF USA-juhitavalt koalitsioonilt üle vastutuse kuues Lõuna-Afganistani provintsis sh Helmandis.
 
Kuues Afganistani lõunaprovintsis juhib ISAF jõude Rahvusvaheline Brigaad (Lõuna). Brigaadi alluvuses on ka Helmandi provintsis tegutsev Suurbritannia lahingugrupp (UK Task Force), mille koosseisu kuuluvad teiste seas Eesti kaitseväe üksused. 
 
Praegu teenib Afganistanis 78 Eesti kaitseväelast. Selle aasta lõpuks on planeeritud suurendada Eesti kontingenti Afganistanis 120 kaitseväelaseni. 
 
7. detsembril 2005 pikendas Riigikogu Eesti kaitseväelaste osalemist operatsioonil Afganistanis kahe aasta võrra kokku kuni 150 kaitseväelasega. 
 
Eesti kaitsevägi osaleb operatsioonil Afganistanis alates 2003. aastast.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee