Eesti
English

Suurenes Eesti osalus NATO Iraagi väljaõppemissioonil

06.09.2006

Täna, 6. septembril jõudis Bagdadi kolonel Valeri Saar, kes hakkab teenima NATO Iraagi treeningmissiooni (NATO Training Mission Iraq, NTM-I) staabiülema asetäitja ametikohal.
 
Kolonel Saar vastutab kuuekuulise teenistuse jooksul Bagdadi Rahvusvahelises Tsoonis (International Zone) asuva NATO treeningmeeskonna toetuse ehk logistika, personali, finantsi ja side planeerimise eest.
 
NTM-I eesmärgiks on Iraagi julgeolekujõudude kesk- ja kõrgema taseme personali väljaõpe ning nõustamine. 
 
NATO Iraagi treeningmissiooni staabis teenib ka major Argo Ristisaar. 
 
Enne teenistust Iraagis teenis kolonel Saar õhuväe staabi ülema ametikohal. 1992. aastast Eesti kaitseväes teeninud kolonel Saar on teeninud Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitjana, Õhuväe Staabi ülemana ja Üksiku raadiotehnilise õhukaitsepataljoni ülemana.
 
Kolonel Saar on lõpetanud Žitomiri Kõrgema Õhukaitse Raadioelektroonika Sõjakooli, Bundeswehri juhtimisakadeemia Saksamaal ning täiendanud end NATO kaitsekolledžis Itaalias.
 
NTM-I staabi koosseisus teenib eesti kaitseväelastest praegu major Argo Ristisaar. 
 
Rahvusvahelise koalitsiooni koosseisus teenib Iraagis kergejalaväerühm ESTPLA-13 ja staabiohvitserid koalitsiooni staabis.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee