Eesti
English

Afganistanis suureneb Eesti kontingent

12.11.2006

Pühapäeval, 12. novembri õhtul, lendab Afganistani 101 Eesti kaitseväelast, et asuda täitma teenistusülesandeid NATO juhitaval operatsioonil Lõuna-Afganistanis. 
 
Suurima Eesti üksusena hakkab Afganistanis teenima major Leo Käige juhitud 81-meheline motoriseeritud jalaväekompanii Estcoy-3, mis vahetab välja seni Afganistanis teeninud 37-liikmelise jalaväerühma Estcoy-2. Lisaks suunduvad Afganistani 15-liikmeline kapten Üllar Luhaste juhitud demineerimismeeskond EOD-10 ning 10 mehe suurune logistiline toetuselement NSE. Samuti staapides teenivad ohvitserid ja allohvitserid. Eesti kontingendi suurus Afganistanis tõuseb sellega ligi 120 kaitseväelaseni. 
 
Eesti üksused hakkavad teenima Afganistanis Hollandi poolt juhitava Rahvusvahelise Brigaadi koosseisu kuuluva Suurbritannia lahingugrupi alluvuses, mis tegutseb kuues Afganistani lõunaprovintsis. 
 
Pühapäeval Afganistani suunduvad üksused vahetavad välja seal teenistuse lõpetanud Estcoy-2, EOD-9 ja NSE. Teenistuse lõpetanud üksused jõuavad Eestisse tagasi esmaspäeval.  
 
Eesti kaitsevägi osaleb Afganistani NATO rahutagamisoperatsioonis alates 2003. aasta märtsist.  
 
7. detsembril 2005 pikendas Riigikogu oma otsusega Eesti kaitseväelaste osalemist välismissioonil Afganistanis kahe aasta võrra kokku kuni 150 kaitseväelasega.

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee