Eesti
English

Eesti toetab Gruusia NATO suunalisi püüdlusi

14.06.2006

Kolmapäeval, 14. juunil kohtus välisminister Urmas Paet Gruusia kaitseministri Irakli Okruašviliga. Kohtumisel olid kõne all olukord Lõuna-Osseetias, NATO ja Gruusia suhted, samuti Eesti ja Gruusia kahepoolsed suhted.

Rääkides olukorrast Lõuna-Osseetias märkis välisminister Urmas Paet, et Eesti toetab Gruusia soovi kaasata Venemaa rahuvalvajate kõrval ka teiste riikide rahuvalvejõudusid Lõuna-Osseetia ja Abhaasia konfliktilahendusse.
„Eesti toetab Gruusia territoriaalset terviklikkust,” ütles välisminister Urmas Paet, kelle sõnul on vastuvõetamatu Venemaa soov siduda Lõuna-Osseetia konflikti lahendus Kosovo riikliku staatuse määratlemisega lähitulevikus.

Välisminister Urmas Paet avaldas lootust, et kolmapäeval, 14. juunil Brüsselis toimuval OSCE  korraldatud Gruusia doonorite konverentsil vastu võetavate otsuste ellu viimine Lõuna-Osseetias annab positiivse tõuke antud piirkonna konflikti lahendamisele.  Eesti panustab majandusliku arengu toetamiseks ja stabiilsuse saavutamiseks regioonis ligi 800 000 krooniga.   

Kõneldes Gruusia ja NATO suhetest kinnitas Irakli Okruašvili, et Gruusia jätkab ja tõhustab oma kodutööd. Gruusia kaitseminister avaldas lootust, et peagi jõutakse Intensiivistatud Dialoogini NATOga, mida loetakse liikmelisuse tegevuskava (Membership Action Plan - MAP) eelsammuks. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Gruusia olnud edukas Individuaalse Partnerluse Tegevuskava (Individual Partnership Action Plan - IPAP) eesmärkide õigeaegsel täitmisel. Välisminister rõhutas, et senisest enam tuleks pöörata tähelepanu sellele, et viimasel ajal loodud õiguslikud struktuurid hakkaksid reaalselt toimima. „Toetame Gruusiale Intensiivistatud Dialoogi andmist käesoleval aastal,” ütles Paet. „Eesti jätkab oma kogemuse jagamist ja kahepoolset koostööd Gruusiaga ning toetab endiselt NATO liikmelisuseks vajalike ettevalmistuste ellurakendamist,” lisas ta.

Välisminister Urmas Paet märkis, et Gruusia on Eesti arengukoostöö üks prioriteetriike, kelle osatähtsus on aasta-aastalt kasvanud. Käesoleval aastal on Gruusiale kavandatud ligi 1,7 miljonit krooni kahepoolse
arengukoostöö vahenditest.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV alaline esindus NATO juures NG Building, NATO HQ, Boulevard Leopold III, B-1110, Brüssel tel. (32) 2 707 9595,
e-mail: delegationNATO@mfa.ee